Obavijesti za studente

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Roditeljski stres, potrebe i mentalno zdravlje roditelja djece s Down sindromom

studentice Ivone Sabol

Obrana će se održati 16. srpnja 2024. (utorak) u 11,00 sati

u predavaonici br. 302 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, mentorica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU (javne) OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak, 16. srpnja 2024. g. s početkom u 15.00 sati, u dvorani F-230 (2. kat), održat će se obrana teme doktorske disertacije:

"Povezanost digitalnog stresa s kvalitetom života nastavnika: uloga digitalne samoučinkovitosti i strategija suočavanja"

studentice Sanje Tatković

pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

 1. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica
 3. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet), članica

Mentorica: prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić

Komentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Mavrinac (Sveučilište J. Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti)

Voditeljica

Doktorskog studija iz psihologije:

doc. dr. sc. Petra Anić

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
Rijeka, Sveučilišna avenija 4
NATJEČAJ
 
za upis na Doktorski studij iz psihologije
(za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti)
u akademskoj 2024./2025. godini
do ukupno 15 studenata*

Studij se organizira u šest semestara (tri godine). Školarina iznosi 2.500,00 eura po godini (ukupno 7.500,00 eura).

Preduvjet je za prijavu na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugi diplomski studij** na kojem je pristupnik postigao 300 ECTS bodova (180 ECTS bodova na preddiplomskom + 120 ECTS bodova na diplomskom studiju) ili
 • sveučilišni (četverogodišnji) dodiplomski studij iz psihologije ili drugih studija**

Prosjek ocjena za završenom studiju treba biti najmanje 3,5.

* Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produžetka predmetnog natječaja.

** U iznimnim slučajevima, uz odobrenje Vijeća za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju, na natječaj se mogu prijaviti i pristupnici koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije. Ti su pristupnici obavezni položiti dva razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji).

Prijava na natječaj za upis pristupnika koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije smatra se ujedno i prijavom za polaganje razlikovnih ispita. Za pristupanje svakom razlikovnom ispitu pristupnici su dužni uplatiti po 70,00 eura.

Pristupnici trebaju priložiti:

 1. prijavni obrazac,
  1. životopis (CV-EU),
  2. ovjerenu presliku diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magisterija znanosti/specijalističkog magisterija,
  3. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama, ECTS bodovima i ocjenom diplomskog rada) ili potvrdu o položenim ispitima na dodiplomskom sveučilišnom četverogodišnjem studiju (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada),
  4. prednacrt istraživanja,
  5. popis dosadašnjih znanstvenih postignuća i dokaze o istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova),
  6. preporuke dva sveučilišna profesora sa studija uz obaveznu naznaku podataka za kontakt,
  7. suglasnost potencijalnog mentora da se u slučaju upisa obavezuje biti mentorom dotičnom pristupniku,
  8. presliku domovnice ili odgovarajući dokument za strane državljane (priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani),
  9. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika o plaćanju školarine,
  10. potvrde o uplati troškova razlikovnih ispita za pristupnike koji nisu završili studij psihologije.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za intervju/razgovor pred povjerenstvom.

Pristupnici koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije, nakon dobivene suglasnosti Vijeća za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju, obavezni su pristupiti razlikovnim ispitima. Nakon uspješno položenih razlikovnih ispita pristupnici stječu pravo pristupiti intervjuu.

Druga će razina odabira biti intervju koji također ima selekcijsku ulogu. Uz razgovor o motivaciji i očekivanjima od studija pristupnici trebaju pojasniti priloženi prednacrt istraživanja i odgovoriti na pitanja povjerenstva o predloženoj temi.

Popis nastavnika i istraživačkih projekata Odsjeka za psihologiju može se pronaći na mrežnoj stranici http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije/podrucja-znanstvenih-interesa-potencijalnih-mentora.html. Pristupnicima se sugerira da kontaktiraju s potencijalnim mentorima odmah po objavi natječaja.

Potrebne obavezne obrasce (npr. za prijavu, životopis, prednacrt istraživanja, itd.), informacije o selekcijskom postupku, razlikovnim ispitima i načinu plaćanja troškova istih, pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije.htmlhttp://www.ffri.hr/psihologija te http://www.ffri.uniri.hr

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu, prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci.

Upisnom postupku mogu pristupiti kandidati koji podnesu prijavu na natječaj najkasnije do 15. travnja 2024.

Prijave na natječaj sa svom popratnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na Doktorski studij iz psihologije (Ne otvarati!).

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatraju da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Upisi na Doktorski studij iz psihologije održat će se do 15. srpnja 2024.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

POTREBNI OBRASCI ZA PRIJAVU I DODATNE INFORMACIJE: 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Efekti poniznosti u rukovođenju na stavove i ponašanja zaposlenika

studentice jelene jakšić

Obrana će se održati 19. prosinca 2023. (utorak) u 9,00 sati

u učionici 205 

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Subjektivna dobrobit adolescenata: uloga osobnog i roditeljskog emocionalnog stila

studentice Kiare Baričević

Obrana će se održati 18. prosinca 2023. (ponedjeljak) u 9,15 sati

u učionici 107 

pred sljedećim povjerenstvom:

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, mentorica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU (javne) OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak, 21. studenog 2023. g. s početkom u 12.30 sati

održat će se online obrana teme doktorske disertacije:

"Contours of the envious personality:

A study of envy in the dispositional domain"

(Obrisi zavidne ličnosti:

Studija zavisti u dispozicijskoj domeni)

studentice Andree Milić

pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

1. izv. prof. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednik

2. izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica

3. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), član

Mentorprof. dr. sc. Igor Kardum; Komentor: doc. dr. sc. Domagoj Švegar

Online obrana teme doktorske disertacije bit će održana putem platforme Zoom.

Poveznica/link za pristup obrani teme doktorske disertacije je:

https://us02web.zoom.us/j/71135051508?pwd=NWJKeDVDRkg0QloyRGtTbUxaOExBdz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU (javne) OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak, 31. listopada 2023. g. s početkom u 16.00 sati

održat će se online obrana teme doktorske disertacije:

"Rad noću i korištenje pametnog telefona kao odrednice kvalitete spavanja i empatije"

studentice Helene Štrucelj

pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

1. prof. dr. sc. Nada Krapić, (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica

2. doc. dr. sc. Petra Anić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica

3. prof. dr. sc. Nataša Šimić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica

Mentorica: prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić

Online obrana teme doktorske disertacije bit će održana putem platforme Zoom.

Poveznica/link za pristup obrani teme doktorske disertacije je:

https://us02web.zoom.us/j/75353839537?pwd=c09CWWpLbkJsN2VGVGtKQ3lDS3lzdz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

  

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Osjetljivost senzornog procesiranja, strategije emocionalne regulacije i mentalno zdravlje kod mladih

studentice IVE BARBARIĆ

Obrana će se održati 28. rujna 2023. (četvrtak) u 10,30 sati

u predavaonici br. 303 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Asmir Gračanin, predsjednik,

doc. dr. sc. Marko Tončić, član.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Podtip sindroma iritabilnoga crijeva kao moderator odnosa ponašajnih strategija suočavanja i tjelesnog funkcioniranja oboljelih osoba

 studentice Anje Arbanas

 Obrana će se održati 21. rujna 2023. (četvrtak) u 11,30 sati

u predavaonici br. 303 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

 pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Marko Tončić, mentor,

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, predsjednica,

dr. sc. Nermina Mehić, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Odrednice odnosa nezadovoljstva slikom tijela i prejedanja kod žena“

studentice KARLE BOJIĆ

 Obrana će se održati 13. srpnja 2023. (četvrtak) u 15,00 sati

u učionici 303

 pred sljedećim povjerenstvom:

 doc. dr. sc. Miljana Kukić, mentorica,

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Medijacijska uloga samoreguliranog učenja studenata muzičkih akademija u odnosu između perfekcionizma te dobrobiti i uspješnosti u području glazbe

studentice LEE GEGIĆ

Obrana će se održati 13. srpnja 2023. (četvrtak) u 11,00 sati

u učionici 303 

pred sljedećim povjerenstvom:

izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Odnos doživljaja povezanosti s prirodom i subjektivne dobrobiti adolescenata

studentice ROME ĐURIĆ

Obrana će se održati 14. srpnja 2023. (petak) u 9,00 sati

u učionici 302 

pred sljedećim povjerenstvom:

izv. prof. dr. sc. Tamara Marinac Dorčić, mentorica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

doc. dr. sc. Miljana Kukić, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Ozljeda frontalnih režnjeva: studija slučaja

studenta DAMJANA DUŠEVIĆA

Obrana će se održati 14. srpnja 2023. (petak) u 9,00 sati

u učionici 303 

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, mentorica,

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.

 

 

 

OBAVIJEST NOVO

 

Popis kandidata koji su stekli uvjete za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2022./2023. (2. razredbeni rok) možete preuzeti ovdje

 

 

O B A V I J E S T 
 
JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
 

U utorak, 9. svibnja 2023. g. s početkom u 16.00 sati  održat će se online obrana teme doktorske disertacije: "Uloga ugleda, ponosa i socijalnog ranga u razvoju socijalne anksioznosti" studentice Gorane Birovljevićpred sljedećim stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

 1. izv. prof. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednik
 2. prof. dr. sc. Igor Kardum (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član
 3. prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica

Mentorica: prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević

Online obrana teme doktorske disertacije bit će održana putem platforme Zoom. 

Poveznica/link za pristup online obrani teme doktorske disertacije je: 

https://us06web.zoom.us/j/7836620419?pwd=TXZ4aWxKaE5CaTJZblVSWnE4VzRmZz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane. 

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

OBAVIJEST

JAVNA OBRANA TEME DR. DISERTACIJE

U srijedu, 22. ožujka 2023. g. s početkom u 17.00 sati  održat će se online obrana teme doktorske disertacije: "Korištenje Instagrama i zadovoljstvo izgledom kod adolescentica" studentice  Ane Žulecpred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

 1. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica
 2. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica
 3. izv. prof. dr. sc. Miranda Novak (Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), članica

Mentorica: izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić

Komentorica: izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš (Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za psihologiju)

Online obrana teme doktorske disertacije bit će održana putem platforme Zoom. 

Poveznica/link za pristup online obrani teme doktorske disertacije je: 

https://us06web.zoom.us/j/7836620419?pwd=TXZ4aWxKaE5CaTJZblVSWnE4VzRmZz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane. 

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Samopoštovanje, društvena potpora i karijerni optimizam kao prediktori karijerne adaptabilnosti studenata: Medijacijska uloga lokusa kontrole“

studentice KARLE JAZBINSKI

Obrana će se održati 15. prosinca 2022. (četvrtak) u 11,00 sati

u učionici F-325

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Uloga sociokulturalnih pritisaka, perfekcionizma, internalizacije sociokulturalnog ideala tjelesnog izgleda i nezadovoljstva slikom tijela u objašnjenju odstupajućih navika hranjenja i kompulzivnog vježbanja

studentice Marine Posarić

Obrana će se održati 7. prosinca 2022. (srijeda) u 15,00 sati

u predavaonici br. 107 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Miljana Kukić, mentorica,

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.

 


 

 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
Rijeka, Sveučilišna avenija 4
NATJEČAJ
za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije
(za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti)
u akademskoj 2022./2023. godini
do ukupno 15 studenata**

Studij se organizira u šest semestara (tri godine) u punom radnom vremenu ili u deset semestara u dijelu radnog vremena. Školarina iznosi 18.836,25 kn (2.500,00 eura*) po godini (ukupno: 56.508,75 kn / 7.500,00 eura*).

Preduvjet je za prijavu na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugi diplomski studij*** na kojem je pristupnik postigao 300 ECTS bodova (180 ECTS bodova na preddiplomskom + 120 ECTS bodova na diplomskom studiju) ili
 • sveučilišni (četverogodišnji) dodiplomski studij iz psihologije ili drugih studija*** ili
 • stečen akademski stupanj magistar znanosti/magistar specijalist***.

Prosjek ocjena za završenom studiju treba biti najmanje 3,5.

* Sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn utvrđenog Odlukom o objavi i uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 85/22)

** Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produžetka predmetnog natječaja.

*** U iznimnim slučajevima, uz odobrenje Vijeća za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju, na natječaj se mogu prijaviti i pristupnici koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije. Ti su pristupnici obavezni položiti dva razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji).

Prijava na natječaj za upis pristupnika koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije smatra se ujedno i prijavom za polaganje razlikovnih ispita. Za pristupanje svakom razlikovnom ispitu pristupnici su dužni uplatiti po 527,42 kn (70,00 eura*).

Pristupnici trebaju priložiti:

 1. prijavni obrazac (Prilog 1),
 2. životopis (CV-EU) (Prilog 2),
 3. ovjerenu presliku diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magisterija znanosti/specijalističkog magisterija,
 4. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama, ECTS bodovima i ocjenom diplomskog rada) ili potvrdu o položenim ispitima na dodiplomskom sveučilišnom četverogodišnjem studiju (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada) ili na poslijediplomskom znanstvenom/specijalističkom studiju,
 5. prednacrt istraživanja (Prilog 5),
 6. popis dosadašnjih znanstvenih postignuća i dokaze o istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova),
 7. preporuke dva sveučilišna profesora sa studija uz obaveznu naznaku podataka za kontakt,
 8. suglasnost potencijalnog mentora da se u slučaju upisa obavezuje biti mentorom dotičnom pristupniku (Prilog 8),
 9. presliku domovnice ili odgovarajući dokument za strane državljane (priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani),
 10. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika o plaćanju školarine (Prilozi 10b ili 10a),
 11. potvrde o uplati troškova razlikovnih ispita za pristupnike koji nisu završili studij psihologije.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za intervju/razgovor pred povjerenstvom.

Pristupnici koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije, nakon dobivene suglasnosti Vijeća za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju, obavezni su pristupiti razlikovnim ispitima. Nakon uspješno položenih razlikovnih ispita pristupnici stječu pravo pristupiti intervjuu.

Druga će razina odabira biti intervju koji također ima selekcijsku ulogu. Uz razgovor o motivaciji i očekivanjima od studija pristupnici trebaju pojasniti priloženi prednacrt istraživanja i odgovoriti na pitanja povjerenstva o predloženoj temi.

Popis nastavnika i istraživačkih projekata Odsjeka za psihologiju može se pronaći na mrežnoj stranici http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije/podrucja-znanstvenih-interesa-potencijalnih-mentora.html. Pristupnicima se sugerira da kontaktiraju s potencijalnim mentorima odmah po objavi natječaja.

Potrebne obavezne obrasce (npr. za prijavu, životopis, prednacrt istraživanja, itd.), informacije o selekcijskom postupku, razlikovnim ispitima i načinu plaćanja troškova istih, pristupnici mogu preuzeti na dnu ovog natječaja (kao i na mrežnim stranicama http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije.html; http://www.ffri.hr/psihologija te http://www.ffri.uniri.hr).

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu, prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci.

Prvom roku za upis mogu pristupiti kandidati koji podnesu prijavu na natječaj najkasnije do 20. studenog 2022.

Drugom roku za upis mogu pristupiti kandidati koji podnesu prijavu na natječaj najkasnije do 19. ožujka 2023.

Prijave na natječaj sa svom popratnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na doktorski studij iz psihologije (Ne otvarati!).

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Upisi na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije održat će se u dva roka: prvi, do 30. prosinca 2022.; drugi, do 20. svibnja 2023.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

POTREBNI OBRASCI ZA PRIJAVU I DODATNE INFORMACIJE: 

 


 

 

Popis Communis izbornih predmeta na preddiplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci u zimskom semestru akad. god. 2022./23.

 


 

 

 

OBAVIJEST

 

Nastava na Communis kolegiju Odabrana poglavlja iz evolucijske psihologije održavat će se srijedom, od 16,15 do 19,00 sati u predavaonici F-348.

Nastava počinje u srijedu, 5. listopada 2022. godine prema rasporedu.

 


 

 

OBAVIJEST

o održavanju obrane diplomskoga rada

Zabrinutost slikom tijela i ponižavajući govor o debljini i izgledu kao prediktori anksioznosti i simptoma poremećaja hranjenja u trudnoći“

studentice Marine Stijepić

Obrana će se održati 29. rujna 2022. (četvrtak) u 15,00 sati

u predavaonici br. 302 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, mentorica,

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, predsjednica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, članica.

 


 

 

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Spolne razlike u odnosu stresa i simptoma te katastrofiziranja kod oboljelih od sindroma iritabilnog crijeva

 studentice LUCIJE PAP

Obrana će se održati 29. rujna 2022. (četvrtak) u 13,30 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Marko Tončić, mentor,

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, predsjednica,

doc. dr. sc. Sanda Pletikosić Tončić, članica.


 

 

 

OBAVIJEST

o održavanju obrane diplomskoga rada

Ispitivanje prediktora identifikacije s organizacijom“

studentice Dore Hamonajec

Obrana će se održati 28. rujna 2022. (srijeda) u 11,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 


 

 

 

OBAVIJEST

 o održavanju obrane diplomskoga rada

Psihološke karakteristike pacijenata sa srčanim zatajenjem tijekom Covid-19 pandemije“

studentice Katje Đurić

Obrana će se održati 26. rujna 2022. (ponedjeljak) u 13,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, mentorica,

doc. dr. sc. Miljana Kukić, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 


 

 

 

OBAVIJEST

o održavanju obrane diplomskoga rada

Povezanost stavova prema digitalnim tehnologijama, percepcije školske kulture za IKT i korištenja digitalne tehnologije kod nastavnika“

studentice Luči Brkljača

Obrana će se održati 27. rujna 2022. (utorak) u 10,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, mentorica,

prof. dr. sc. Zoran Sušanj, predsjednik,

doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, članica.

 


 

 

 

OBAVIJEST

o održavanju obrane diplomskoga rada

Odnos depresivnosti, emocionalne regulacije adolescenata i emocionalne regulacije njihovih roditelja“

studentice Valentine Petrlić

Obrana će se održati 29. rujna 2022. (četvrtak) u 9,00 sati

u predavaonici br. 302 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, mentorica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.

 


 

 

 

OBAVIJEST

o održavanju obrane diplomskoga rada

Emocionalno funkcioniranje adolescenata tijekom COVID-19 pandemije“

studentice Nede Jagmić

Obrana će se održati 29. rujna 2022. (četvrtak) u 11,00 sati

u predavaonici br. 302 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, mentorica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.

 


 

 

 

OBAVIJEST

o održavanju obrane diplomskoga rada

Uloga percipiranog stresa, kognitivne kontrole i fleksibilnosti te osujećene pripadnosti u odnosu depresivnosti i suicidalnosti“

studentice Domine Kljaković-Gašpić

Obrana će se održati 27. rujna 2022. (utorak) u 9,00 sati

u predavaonici br. 302 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, mentorica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.

 


 

 

 

OBAVIJEST

 o održavanju obrane diplomskoga rada

Percepcija rukovoditeljskih praksi, dijeljenje znanja i inovativno radno ponašanje zaposlenika u IT sektoru“

studentice Anete Kuzmanovski

Obrana će se održati 22. rujna 2022. (četvrtak) u 9,00 sati

u predavaonici br. 348 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 


 

 

 

 

OBAVIJEST

Jesenski ispitni rok ZAVRŠNOG ISPITA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA PSIHOLOGIJE

održat će se u ponedjeljak, 19. rujna 2022., s početkom u 10,00 sati, u predavaonici F-105.

Područja/teme dostupna su na poveznici.

 


 

 

 

OBAVIJEST

O održavanju obrane diplomskoga rada

Uloga motivacije za vježbanje u povezanosti između vremena provedenog u vježbanju i nekih aspekata pozitivne slike tijela“

studentice Mije Mudri

Obrana će se održati 20. srpnja 2022. (srijeda) u 13,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 doc. dr. sc. Miljana Kukić, mentorica,

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić , članica.

 


 

 

Nakon tri godine, velika je radost pozvati vas na 29. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa (29GKHP) s međunarodnim sudjelovanjem koja će se održati u Tuheljskim Toplicama od 9. do 12. studenoga 2022. godine. Središnja tema ove konferencije je „Psihologija u promociji cjeloživotnog razvoja, otključavanju potencijala i jačanju otpornosti pojedinca i zajednice“.
 
Iskušenja i krize koje smo kao pojedinci i zajednica prošli u protekle tri godine (pandemija, prirodne nepogode i potresi), a odmah nakon toga ratna prijetnja s kolonama izbjeglica, poziva nas da kao i znanost i struka odgovorimo na niz pitanja koja su pred nama - kako pomoći preživjeti, kako prevenirati, kako ojačati otpornost ali i otključati potencijale i snagu za suočavanje, jer - vrijeme u kojem živimo nije sigurno najgore vrijeme u ljudskoj povijesti, a potencijali pojedinca i zajednice su nevjerojatno jaki u što smo se bezbroj puta i na vlastitom primjeru osvjedočili.

Pozivamo vas na 29GKHP i nudimo vam prostor i vrijeme u kojem ćete nam prenijeti svoja iskustva, izložiti rezultate svojih istraživanja, vrijeme u kojem ćemo zajedno izmijeniti iskustva ali i učiti, predlagati, raspravljati. Sve to u prelijepom ambijentu Tuheljskih Toplica, jednog u nizu bisera Hrvatskog zagorja i Krapinsko-zagorske županije u kojoj Konferenciju organiziramo po prvi put, a domaćini su nam kolegice i kolege iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Ukratko - događanje koje ne smijete propustiti!
Josip Lopižić, predsjednik HPD-a
 
 

 
 

Javna obrana teme doktorske disertacije studentice Martine Bažon održat će se u četvrtak, 14. srpnja 2022. g. s početkom u 14.30 sati online putem platforme Zoom

Tema doktorske disertacije: Utjecaj primjene metakognitivnih poticaja u učenju na samoregulacijske aktivnosti, kognitivno opterećenje i izvedbu 

Mentorica: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec 

Komentorica: doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić 

Obrana će biti održana pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije: 

 1. izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica 
 2. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član 
 3. prof. dr. sc. Izabela Sorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica 

Poveznica/link za pristup online obrani teme doktorske disertacije je:  

https://zoom.us/j/93145224910?pwd=OVNTa1JYU01ZMTVHV2Z2VEhsdytEZz09 

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.  

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće, kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.


 

 

OBAVIJEST

ZAVRŠNI ISPIT PREDDIPLOMSKOG STUDIJA PSIHOLOGIJE

U četvrtak, 14. srpnja 2022., s početkom u 10,00 sati, u predavaonici F-230 održat će se prvi ipitni rok Završnog ispita preddiplomskog studija psihologije u akademskoj godini 2021./2022.

Područja/teme dostupna su na poveznici.

 

 


 

 

O B A V I J E S T

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Lane Vujaković održat će se u četvrtak, 9. lipnja 2022. g. s početkom u 12.00 sati online putem platforme Zoom

Tema doktorske disertacije: Učinci mračnih osobina ličnosti i njihove sličnosti na zadovoljstvo vezom romantičnih partnera: uloga samopercepcije, percepcije partnera i metapercepcije

Mentor: prof. dr. sc. Igor Kardum 

Obrana će biti održana pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije: 

 1. dr. sc. Vladimir Takšić, prof. emerit. (Sveučilište u Rijeci), predsjednik 
 2. doc. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član 
 3. izv. prof. dr. sc. Đorđe Čekrlija (Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet), član 

Poveznica/link za pristup online obrani teme doktorske disertacije je:  

https://zoom.us/j/93145224910?pwd=OVNTa1JYU01ZMTVHV2Z2VEhsdytEZz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.  

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće, kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

 


 

 

 

OBAVIJEST

 O održavanju obrane diplomskoga rada

Uloga emocionalne inteligencije, samopoštovanja i socijalne podrške u objašnjenju anksioznosti, depresivnosti i stresa“

studentice Isabelle Brečevac

Obrana će se održati 20. svibnja 2022. (petak) u 13,00 sati

u predavaonici br. 303 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, mentorica,

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednica,

doc. dr. sc. Miljana Kukić, članica.


 

 

Poštovani,

čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na promociju znanstvene monografije Razgovor između mozga i crijeva: što se događa kad crijeva postanu nervozna? Pogled na sindrom iritabilnoga crijeva iz biopsihosocijalne perspektive.

Monografiju će predstaviti:

Recenzentica: prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian

Suradnici u izradi monografije: izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, izv. prof. dr. sc. Rosana Troskot Perić, doc. dr. sc. Sanda Pletikosić Tončić

Urednica: prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić

Promocija će se održati na Filozofskom fakultetu, u predavaonici F-230, s početkom u 17,00 sati.

Moderatorica promocije će biti izv. prof. dr. sc. Barbare Kalebić Maglica.

Pozivnica Promocija Monografija 3.5


 

O B A V I J E S T

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Katarine Banov održat će se u petak, 29. travnja 2022. g. s početkom u 10.30 sati online putem platforme Zoom.

Tema doktorske disertacije: Učinci profesionalnih interesa na uparivanje i psihološku dobrobit romantičnih partnera 

Mentorica: prof. dr. sc. Nada Krapić 

Komentor: prof. dr. sc. Igor Kardum 

Obrana će biti održana pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije: 

 1. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednik 
 2. doc. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član 
 3. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), član 

Poveznica/link za pristup online obrani teme doktorske disertacije je:  

https://zoom.us/j/93145224910?pwd=OVNTa1JYU01ZMTVHV2Z2VEhsdytEZz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.  

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće, kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

 

 

 

 

Odobreni nacrti diplomskih radnji studenata završne godine diplomskog studija psihologije

 

Odsjek za psihologiju na svojim je sjednicama 29. ožujka i 14. travnja 2022. godine odobrio teme diplomskih radnji studenata završne godine diplomskog studija psihologije.

 


 

 

 

OBAVIJEST

 

Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda Karla Šimeka održat će se u četvrtak, 21. travnja 2022. g. s početkom u 16.30 sati u dvorani F-348/3. kat. 

Tema doktorske disertacije: Dominacija, prestiž, moć i zadovoljstvo u romantičnim vezama 

Mentor: doc. dr. sc. Asmir Gračanin 

Obrana će biti održana pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije: 

 1. prof. dr. sc. Igor Kardum (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednik 
 2. doc. dr. sc. Petra Anić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica 
 3. izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet), članica 


 

 

O B A V I J E S T

Javna obrana doktorske disertacije doktorandice MATEJE MARIĆ održat će se ONLINE u petak, 4. ožujka 2022. g., s početkom u 14.00 sati.

Obrana će biti održana pred sljedećim Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije:

 1. izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednik
 2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica
 3. prof. dr. sc. Pavle Valerjev (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), član

Tema doktorske disertacije: Neurodynamic Models of Top-Down Effects on Visual Perception / Neurodinamički model silaznih procesa u vidnoj percepciji

Mentor: prof. dr. sc. Dražen Domijan (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet) 

Online obrana doktorske disertacije održat će se putem platforme ZOOM.

Podaci za pristup online obrani doktorske disertacije: 

https://zoom.us/j/93145224910?pwd=OVNTa1JYU01ZMTVHV2Z2VEhsdytEZz09

Napomene: 

 • Molimo sve zainteresirane da  obrani doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice nekoliko minuta prije početka (dakle, nekoliko minuta prije 14.00 sati).
 • Nakon što  obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane doktorske disertacije.

 

OBAVIJEST

O održavanju obrane diplomskoga rada

Uloga netolerancije na neizvjesnost i briga vezanih uz COVID-19 u objašnjenju korištenja sigurnosnih zdravstvenih ponašanja“

studentice Lucije Perić

Obrana će se održati 22. veljače 2022. (utorak) u 10,00 sati

u predavaonici br. 303 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Miljana Kukić, mentorica,

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, članica.

 


 

 
N O V O!!
 

O B A V I J E S T

Javna obrana dr. disertacije doktoranda NIKOLE BABIĆA održat će se ONLINE u utorak, 15. veljače 2022. g., s početkom u 12.00 sati.

Obrana će biti održana pred sljedećim Povjerenstvom za obranu dr. disertacije:

 • prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Slavka Galić (Županijska bolnica - Požega), članica
 • prof. dr. sc. Valentin Bucik (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta), član
 • prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica
 • doc. dr. sc. Tamara Mohorić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica 

Tema dr. disertacije: Opraštanje sebi i ishodi tretmana poremećaja uzimanja alkohola u kontekstu proširenoga metakognitivnog modela depresivnosti

Mentor: prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet) 

Komentor: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić (Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet) 

Online obrana doktorske disertacije održat će se putem platforme ZOOM.

Podaci za pristup online obrani doktorske disertacije: 

https://zoom.us/j/93145224910?pwd=OVNTa1JYU01ZMTVHV2Z2VEhsdytEZz09

 

Napomene: 

 • Molimo sve zainteresirane da online obrani doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice nekoliko minuta prije početka (dakle, nekoliko minuta prije 12.00 sati).
 • Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane doktorske disertacije.
 

 


 

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Percepcija bolesti, uvjerenja o hrani i tendencija ka ortoreksiji nervozi kod žena s iskustvom karcinoma dojke

studentice tee tončić

Obrana će se održati 20. prosinca 2021. (ponedjeljak) u 9,00 sati

u predavaonici br. 302 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Miljana Kukić, mentorica,

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica,

doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, članica.

 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„ULOGA USAMLJENOSTI I EMOCIONALNE REGULACIJE U OBJAŠNJENJU PROBLEMATIČNE UPOTREBE INTERNETA I MENTALNOG ZDRAVLJA

 studentice samante smoković

 Obrana će se održati 17. prosinca 2021. (petak) u 10,30 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 doc. dr. sc. Tamara Mohorić, mentorica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, članica.

 


 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Efekti socijalne usporedbe na društvenim mrežama i statusa identiteta na zadovoljstvo slikom tijela kod adolescenata

studentice ivane božić

Obrana će se održati 30. rujna 2021. (četvrtak) u 11,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, mentorica,

izv. 0prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, članica.

 


OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Povezanost roditeljske emocionalne regulacije i roditeljskog stresa s uznemirenošću i anksioznosti djece u vrijeme pandemije koronavirusa

studentice monike trupković

Obrana će se održati 29. rujna 2021. (srijeda) u 15,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, mentorica,

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.

 

 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Uloga temperamenta djeteta i roditeljskog ponašanja u objašnjenju socijalne kompetencije i emocionalne regulacije djece predškolske dobi

studentice annabelle učkar marušić

Obrana će se održati 29. rujna 2021. (srijeda) u 14,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/84218596282?pwd=ZnczNHFVR2MrMEwyUk8wbkt5M0QxUT09

Meeting ID: 842 1859 6282; Passcode: gc2SqV 

pred sljedećim povjerenstvom:

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Odrednice odnosa sramežljivosti i socijalne anksioznosti

studentice josipe srzentić

Obrana će se održati 29. rujna 2021. (srijeda) u 12,30 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.

 

 

 


 

OBAVIJEST

 O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Ponašajno-afektivne odrednice patnje kod sindroma iritabilnog crijeva

studentice BARBARE PAUŠAK

Obrana će se održati 29. rujna 2021. (srijeda) u 13,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/73287393847?pwd=Y0V0S2xIM3o0SlNKdkY5UkxGS3ByZz09

(Meeting ID: 732 8739 3847; Passcode: nNHVs5)

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, mentorica,

doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić, komentorica

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica,

doc. dr. sc. Miljana Kukić, članica,

doc. dr. sc. Sanda Pletikosić Tončić, članica.

 

 

 

 


OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Efekti rukovođenja služenjem na namjeru za napuštanjem organizacije

 studentice ive matić

Obrana će se održati 28. rujna 2021. (utorak) u 9,00 sati

u predavaonici br. 303 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 

 


OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Efekti psihološke osnaženosti, psihološkog ugovora i zadovoljstva poslom na zapošljivost i nesigurnost posla

 studentice sare kinkela

Obrana će se održati 28. rujna 2021. (utorak) u 10,30 sati

u predavaonici br. 303 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.

 

 


OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Uloga percepcije bolesti i katastrofiziranja u patnji osoba oboljelih od sindroma iritabilnog crijeva

studentice IVANE IVANČIĆ

Obrana će se održati 29. rujna 2021. (srijeda) u 11,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/73287393847?pwd=Y0V0S2xIM3o0SlNKdkY5UkxGS3ByZz09

(Meeting ID: 732 8739 3847; Passcode: nNHVs5)

pred sljedećim povjerenstvom:

 doc. dr. sc. Sanda Pletikosić Tončić, mentorica,

doc. dr. sc. Miljana Kukić, predsjednica,

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, članica.


 

28GKHP ban

 

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa održat će se u virtualnoj formi od 10. do 13. studenog 2021. g.

Sve daljnje informacije možete pronaći na mrežnim stranicama Konferencije:

https://konferencija2021.psihologija.hr/hr

 


 

Obavijest studentima 3. godine preddiplomskog studija psihologije:

Završni ispit preddiplomskog studija psihologije u akademskoj godini 2020./2021. održat će se, u online obliku:

 1. 15. srpnja 2021. godine u 10,00 sati
 2. 8. rujna 2021. godine u 10,00 sati
 3. 22. rujna 2021. godine u 10,00 sati

Područja i teme za završni ispit dostupna su ovdje.

 


 

 

U Rijeci, 16. srpnja 2021.

OBAVIJEST

Obrana doktorske disertacije doktorandice Nermine Mehić, upisane na

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije,

održat će se u petak, 23. srpnja 2021. g. online (putem platforme Zoom) u 10.00 sati.

Tema dr. disertacije: „Metaanaliza istraživanja asortativnog uparivanja ljubavnih parova po crtama ličnosti“

Mentor: prof. dr. sc. Igor Kardum

Obrana će biti održana pred sljedećim Povjerenstvom za obranu dr. disertacije:

1.  prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica

2.  izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet), članica

3.  doc. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član

Podaci za pristup online obrani doktorske disertacije:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/71135051508?pwd=NWJKeDVDRkg0QloyRGtTbUxaOExBdz09

Meeting ID: 711 3505 1508

Passcode: 4sCBxa

Molimo sve zainteresirane da online obrani dr. disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka (dakle, nekoliko minuta prije 10.00 sati).

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane dr. disertacije.

Tajništvo za poslijediplomske studije

Odsjeka za psihologiju


 

POPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI UVJETE ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE (2. ROK, AKAD. GOD. 2020./2021.)

 

Popis kandidata koji su stekli uvjete za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije (2. rok, akad. god. 2020./2021) možete preuzeti ovdje.

 

 


 

 


OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Ispitivanje prediktora učestalosti, sadržajnih obrazaca i intencionalnosti lutanja misli tijekom zadatka čitanja

studenta TONIJA CRVELINA

Obrana će se održati 24. svibnja 2021. (ponedjeljak) u 11,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://zoom.us/j/91645923129?pwd=a3o1cnFEcXZPUUtDY05GcFYrSm5LQT09

(Meeting ID: 916 4592 3129; Passcode: 402043)

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Marko Maliković, komentor,

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednica,

prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, članica,

doc. dr. sc. Valnea Žauhar, članica

 


 

SPiRi2021
 
SPiRi je regionalni susret studenata psihologije - trodnevni događaj koji se održava svake dvije godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Susret organizira Udruga studenata psihologije Psirius.
Ovogodišnji SPiRi održat će se od 13. do 15. svibnja 2021. godine, a tema susreta je „Zavirimo unutra: čime se bave klinički i organizacijski psiholozi?“.
Susret obilježava bogati program koji uključuje pozvana predavanja iz znanosti i struke, tribine i studentska izlaganja.
Uz znanstveni program, u SPiRi je uvršten i društveni program koji se sastoji od teambuliding aktivnosti, radionica i zabavnog kviza.
S obzirom na epidemiološke uvjete, SPiRi se ove godine održava preko Zoom-a, no to nam je donijelo odličnu mogućnost da na susretu uistinu sudjeluje velik broj studenata psihologije i zaljubljenika u psihologiju iz cijele regije, čemu je inače prepreka cijena puta i smještaja za osobe koje ne žive u Rijeci.
 
Program i detaljne informacije dostupne su na sljedećoj stranici: https://spiri2021.com/
 
 
 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU ONLINE JAVNE OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

**********************

 U četvrtak, 21. siječnja 2021. s početkom u 10.00 sati putem platforme Zoom

održat će se javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice

Marine Njegovan na temu:

"Uloga perfekcionizma i lokusa kontrole u objašnjenju načina suočavanja s kroničnom boli"

pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme:

1.   prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, predsjednik

2.   prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, član

3.   doc. dr. sc. Tamara Mohorić, član

Mentor: prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević

Svi zainteresirani mogu pristupiti online javnoj obrani putem platforme Zoom:

https://zoom.us/j/92333357473?pwd=ZEE5dEt6MHFmVmMzaTkwY1kwejlydz09

Meeting ID: 923 3335 7473

Passcode: 984076

 


 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Impulzivnost, emocionalna regulacija i metakognicije o alkoholu u objašnjenju konzumacije alkohola kod studenata

studenta philiPpa kutnjaka

Obrana će se održati 28. prosinca 2020. (ponedjeljak) u 8,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/84051201840?pwd=eDhncENqRlkxUVJNTmV2bWllY2gzUT09

Meeting ID: 840 5120 1840

Passcode: 263803 

pred sljedećim povjerenstvom:

doc. dr. sc. Miljana Kukić, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, predsjednica,

doc. dr. sc. Asmir Gračanin, član.


 

 


 


OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Model individualnih dinamičkih sposobnosti zaposlenika u IT sektoru

studentice edite krizmanić

Obrana će se održati 17. prosinca 2020. (četvrtak) u 12,00 sati

putem platforme Microsoft Teams meeting na sljedećoj poveznici:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab618d640f3bd48aab69050637356a3bd%40thread.tacv2/1607936653137?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%22059acb06-7411-476a-a58d-456b7d76cb53%22%7d

pred sljedećim povjerenstvom:

 prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Motivacijski aspekti emocionalnog rada djelatnika u turizmu

studentice lucije fučić

Obrana će se održati 17. prosinca 2020. (četvrtak) u 10,00 sati

putem platforme Microsoft Teams meeting na sljedećoj poveznici:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU5MGY2Y2ItOTc5Mi00ODQ4LWE0N2EtODViZjcxOWM3MWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%22059acb06-7411-476a-a58d-456b7d76cb53%22%7d  

pred sljedećim povjerenstvom:

 prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,

prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 


 

 

 

OBAVIJEST

ONLINE obrana završnog specijalističkog rada studentice Irme Barišić održat će se u srijedu, 16. prosinca 2020. g. s početkom u 14.30 sati pred sljedećim Povjerenstvom za obranu završnog specijalističkog rada:

1. prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednik

2. doc. dr. sc. Bruna Profaca, mentor

3. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, član

Tema završnog specijalističkog rada: 'Prikaz slučaja psihološkog tretmana djevojčice s teškim opeklinama’

Napomena:

Online obrana bit će održana putem platforme Zoom:

https://zoom.us/j/94022047615?pwd=dWxuV29EZ2tzb0dqb1lXQ25kWXBsZz09

Meeting ID: 940 2204 7615

Passcode: 717652

U Rijeci, 8. prosinca 2020.

Poslijediplomski specijalistički studij

'Psihološko savjetovanje

 


 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Odnos između uspješnosti rješavanja probabilističkog zadatka binarnog izbora, aspekata anksioznosti i interoceptivne točnosti

studentice ENE BAUS

Obrana će se održati 11. prosinca 2020. (petak) u 11,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/6696588906?pwd=cGE4dTJ0bDZPZ1htTmZwTW5LOHlSZz09

(Meeting ID: 669 658 8906; Passcode: 9zhaUB)

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski, predsjednik,

dr. sc. Marko Tončić, član.

 

 


OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„POVEZANOST NEKIH ASPEKATA ANKSIOZNOSTI I PLANIRANJA KOD PACIJENATA SA SINDROMOM IRITABILNOG CRIJEVA I ZDRAVIH OSOBA

 studentice SANDRE ZGODIĆ

Obrana će se održati 11. prosinca 2020. (petak) u 13,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/6696588906?pwd=cGE4dTJ0bDZPZ1htTmZwTW5LOHlSZz09

(Meeting ID: 669 658 8906; Passcode: 9zhaUB)

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, mentorica

doc. dr.sc. Rosana Troskot Perić, komentorica

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednica,

doc. dr. sc. Domagoj Švegar, član,

dr. sc. Marko Tončić, član.

 


 

OBAVIJEST

 O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Uloga pozitivnog afekta te doživljaja i ekspresije ponosa u objašnjenju socijalne anksioznosti

studentice ivane lukić

Obrana će se održati 4. prosinca 2020. (petak) u 10,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://zoom.us/j/92566763660?pwd=a3A5bnpBcmUyRkpkQkdSdUd2MHF1dz09

(Meeting ID: 925 6676 3660; Passcode: 877970)

 pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

doc. dr. sc. Miljana Kukić, članica.

  

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Uloga perfekcionizma i poteškoća u emocionalnoj regulaciji u objašnjenju simptoma poremećaja hranjenja kod srednjoškolaca

studentice Patrizie mohović

Obrana će se održati 12. studenoga 2020. (četvrtak) u 9,00 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://us04web.zoom.us/j/8869431775?pwd=YnM0ZC9HNkp3VVZJY21ZNWp6UTVXUT09

(Meeting ID: 886 943 1775

Passcode: 8Cq7xU)

pred sljedećim povjerenstvom:

 doc. dr. sc. Tamara Mohorić, mentorica,

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.

 

 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„uloga emocionalne regulacije te straha od pozitivne i negativne evaluacije u objašnjenju depresivnosti

studentice matije đurasek

Obrana će se održati 9. studenoga 2020. (ponedjeljak) u 11,30 sati

putem platforme Zoom na sljedećoj poveznici:

https://zoom.us/j/99978131932?pwd=VHB6RnBOcWdaUVlUeUxYa3Zwelk0Zz09

(Meeting ID: 999 7813 1932

Passcode: 417080)

 

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, mentorica,

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.

 

 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Efekti stilova privrženosti na zadovoljstvo vezom: dijadna analiza

studentice dore daraboš

 Obrana će se održati 3. studenoga 2020. (utorak) u 11,00 sati

u predavaonici br. 105 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Nada Krapić, mentorica,

prof. dr. sc. Igor Kardum, predsjednik,

izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, članica.


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Perfekcionizam i simptomi poremećaja hranjenja kod adolescenata

studentice nataše damjanić

Obrana će se održati 29. listopada 2020. (četvrtak) u 10,30 sati

u predavaonici br. 105 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, mentorica,

doc. dr. sc. Miljana Kukić, predsjednica,

doc. dr. sc. Petra Anić, članica.

 

 


 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Kako dostupnost interneta utječe na procjenu vlastitog znanja?”

studentice helene grdić

Obrana će se održati 28. rujna 2020. (ponedjeljak) u 16,00 sati

putem platforme Google meet na sljedećoj poveznici:

https://meet.google.com/ytb-rcar-tha

pred sljedećim povjerenstvom:

 • prof. dr. sc. Dražen Domijan, mentor,
 • izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski, predsjednik,
 • doc. dr. sc. Valnea Žauhar, članica.

 

 

 


 

SVEUČILIŠTE U RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje


NATJEČAJ za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti,

u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine, do ukupno 15 studenata*.

Opširnije...


 

PREDMET: Studenti, prijave boravišta

                     -obavijest, dostavlja se.-

                    

Uzimajući u obzir situaciju zbog pojave epidemije bolesti COVID-19, radi smanjenja zadržavanja većeg broja građana koji obavljaju neki od upravnih poslova u prostorijama šalter dvorane Policijske uprave primorsko-goranske i na otvorenom prostoru dvorišta zgrade Policijske uprave te poštivanja propisanih epidemioloških mjera, obavještavamo da će studenti od 28. rujna 2020. godine svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,30 sati prijave boravišta moći obavljati jedino na lokaciji Braće Monjac 24, Rijeka (zgrada bivše II. policijske postaje Rijeka).

Na navedenoj lokaciji studentima će isključivo biti omogućeno podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja o istom. Ujedno podsjećamo da su studenti zahtjevu za prijavu boravišta ukoliko nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine na kojoj prijavljuju boravište, dužni priložiti izjavu stanodavca ili ugovor o najmu nekretnine sklopljen sa stanodavcem, oboje ovjereno od strane javnog bilježnika ili stanodavac suglasnost može dati neposredno pred službenom osobom.

Posebno je ovim putem potrebno potaknuti stanodavce koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću vjerodajnicu na digitalno potpisivanje suglasnosti za prijavu boravišta korištenjem sustava eGrađani.

Studenti koji u istom mjestu i na istoj adresi imaju prijavljeno boravište u ukupnom trajanju od dvije i više godina, dužni su kod ponovnog podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti podnošenja zahtjeva, primjerice potvrdu nadležnog tijela o školovanju.      

                              

Policijska uprava primorsko-goranska

Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

 

 


 

 

OBAVIJEST

 O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Doživljaj ciljne strukture i doživljaj pravednosti profesora u predikciji akademskih ishoda studenata

studentice dore strbad

Obrana će se održati 30. rujna 2020. (srijeda) u 14,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 • doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, mentorica,
 • prof. dr. sc. Zoran Sušanj, predsjednik,
 • doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, članica.

 

 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Akademski optimizam u predikciji radne angažiranosti, akademskog uspjeha i zadovoljstva studijem

studentice morene šuran

Obrana će se održati 29. rujna 2020. (utorak) u 14,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 • doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, mentorica,
 • prof. dr. sc. Zoran Sušanj, predsjednik,
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, članica.

 

 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Radna samoefikasnost i karijerna adaptabilnost kao prediktori buduće percipirane zapošljivosti studenata“

 studenta matije VRŠIća

Obrana će se održati 29. rujna 2020. (utorak) u 12,00 sati

u predavaonici br. 348 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 •  prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,
 • prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,
 • doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Stavovi medicinskog osoblja prema osobama prekomjerne težine i pretilima“

studentice martine lukačić

Obrana će se održati 29. rujna 2020. (utorak) u 10,00 sati

u predavaonici br. 303 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 • izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, mentorica,
 • prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica,
 • prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević, članica.

 

 


 

OBAVIJEST

 O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Analiza prediktora apsentizma na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada“

 studenta matije domitrovića

Obrana će se održati 28. rujna 2020. (ponedjeljak) u 12,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 •  prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,
 • prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,
 • doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Misinformacijski efekt: teorija praćenja izvora i subjektivne procjene kvalitete sjećanja

 studentice sare kožić

Obrana će se održati 28. rujna 2020. (ponedjeljak) u 15,00 sati

na zoom poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/89759515043?pwd=RmNQUFJUa3RwN0dRK1ZBVnhXZEIyZz09

Meeting ID: 897 5951 5043; Passcode: 0S6Gpt

pred sljedećim povjerenstvom:

 • izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski, mentor,
 • prof. dr. sc. Dražen Domijan, predsjednik,
 • doc. dr. sc. Valnea Žauhar, članica.

 


OBAVIJEST

 

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Utjecaj raspravljanja na točnost i samoprocjenu točnosti mišljenja

studenta nikole serdarevića

Obrana će se održati 28. rujna 2020. (ponedjeljak) u 14,00 sati

na zoom poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/81157459996?pwd=WVNBTVVhQXEzZXZGYXdKd21iYW5aUT09

Meeting ID: 811 5745 9996; Passcode: 1d4rRz

pred sljedećim povjerenstvom:

 • izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski, mentor,
 • prof. dr. sc. Dražen Domijan, predsjednik,
 • doc. dr. sc. Valnea Žauhar, članica.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Dimenzije roditeljskog ponašanja i crte ličnosti kao odrednice školskog postignuća

studentice ane šegulja

Obrana će se održati 23. rujna 2020. (srijeda) u 14,00 sati

u predavaonici br. 303 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 • prof. dr. sc. nada Krapić, mentorica,
 • doc. dr. sc. Asmir Gračanin, predsjednik,
 • doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, članica.

 OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Uloga kognitivne ranjivosti i regulacije pozitivnih emocija u razvoju depresivnosti

 studenta Ivana tarlea

Obrana će se održati 23. rujna 2020. (srijeda) u 10,00 sati

na zoom poveznici:

https://zoom.us/j/92178469709?pwd=ek5jV3ZkdWd2WmU5OU9iUW55WFg5UT09

Meeting ID: 921 7846 9709; Password: 349476

pred sljedećim povjerenstvom:

 •  prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, mentorica,
 • prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,
 • izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, članica.

 

 


Obavijest:

Završni ispit preddiplomskog studija psihologije održat će se 8. i 15. rujna 2020. u 12,00 sati.

Završni ispit pisat će se preko sustava Merlin gdje će biti i objavljen poziv za Zoom sastanak na koji se treba povezati tijekom pisanja ispita.

 


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Kognitivna ranjivost za razvoj depresije pri prijelazu na studij

studentice LARE MAJNARIĆ

Obrana će se održati 17. srpnja 2020. (petak) u 9,00 sati

na zoom poveznici:

https://us02web.zoom.us/j/81089245112?pwd=UENjV3dpNUlVU0tRV3FqZXVRRzFQZz09

Meeting ID: 810 8924 5112; Password: 009419

pred sljedećim povjerenstvom:

 • prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, mentorica,
 • prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,
 • doc. dr. sc. Miljana Kukić, članica.

Tajništvo


 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

Odnos između izvršnih funkcija, odgojnih postupaka i ranih akademskih sposobnosti kod predškolske djece

 studentice Margarete Hrabar

Obrana će se održati 16. srpnja 2020. (četvrtak) u 10,00 sati na zoom poveznici:

https://us04web.zoom.us/j/76282941969?pwd=bDZYRDQyZnVzdzN5S3gzZGMwYlY1QT09

Meeting ID: 762 8294 1969; Password: 6yfr1k

pred sljedećim povjerenstvom:

 • izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, mentorica,
 • prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,
 • doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, članica.


 

Tajništvo

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU JAVNE OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

--------------------------------------------------

 U ponedjeljak, 17. siječnja 2020. g. s početkom u 13:00 sati, u predavaonici br. 303/3. kat održat će se javna obrana teme doktorske disertacije:

"POIMANJE SREĆE KOD ADOLESCENATA

(Engl. Adolescent's Conception of Happiness)

doktorandice  Marinke Špodnjak

pred  Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme:

1.      prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, predsjednik

2.     izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, član

3.     doc. dr. sc. Tamara Mohorić, član

Mentor: prof. dr. sc. Ingrid Brdar

Komentor: doc. dr. sc. Petra Anić

 

 


OBAVIJEST:

U ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine neće se održati javna obrana nacrta završnog specijalističkog rada Irme Barišić  zbog opravdanih razloga.

Novi termin obrane bit će javno objavljen.

 

O B A V I J E S T

Javna obrana Nacrta završnog specijalističkog rada Irme Barišić, studentice Poslijediplomskog specijalističkog studija 'Psihološko savjetovanje', održat će se u ponedjeljak, 9. prosinca 2019. g. s početkom u 15.00 sati u dvorani 348 (3. kat).

Obrana će se održati pred stručnim Povjerenstvom koje je izabralo Vijeće za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju na svojoj sjednici održanoj 12. studenoga 2019. g.:

     1. prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednik

     2. doc. dr. sc. Bruna Profaca, mentor

     3. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, član

Tema završnog specijalističkog rada: 'Prikaz slučaja psihološkog tretmana djevojčice s teškim opeklinama'

 


 

 

 

Termini održavanja završnog ispita preddiplomskog studija psihologije 2019. godine su: 18. srpnja u 10,00 sati, 10. rujna u 10,00 sati i 18. rujna  u 10,00 sati

Na poveznici su područja - teme za završni ispit na preddiplomskom studiju psihologije za 2019. godinu.

 

Dodatna provjera sposobnosti za upis na studij psihologije za akad. god. 2019./2020.  – raspored pristupnika prema prostorijama i vremenu održavanja

 

Dodatna provjera sposobnosti za upis na preddiplomski studij psihologije provodit će se u dvije grupe 1. srpnja 2019.

Prva grupa (prezimena kandidata A – Lj ) započinje u 9.00, a druga (prezimena kandidata M – Ž) u 11.30 sati.

 

Detaljan raspored po prostorijama:

 

1. grupa, početak u 9.00

1. Predavaonica F-006 (prizemlje) – prezimena kandidata A – F

2. Predavaonica F-106 (1. kat) – prezimena kandidata G - H

3. Predavaonica F-107 (1. kat) – prezimena kandidata I – KEL

4. Predavaonica F-230 (2. kat) – prezimena kandidata KIŠ – Lj

 

2. grupa, početak u 11.30

1. Predavaonica F-230 (2. kat) – prezimena kandidata M – N

2. Predavaonica F-006 (prizemlje) – prezimena kandidata O – Š

3. Predavaonica F-106 (1. kat) – prezimena kandidata T – VIT

4. Predavaonica F-107 (1. kat) – prezimena kandidata VOR - Ž

 

 


 

OBAVIJEST

obrana završnog specijalističkog rada Renate Brekalo Papac, studentice Poslijediplomskog specijalističkog studija 'Psihološko savjetovanje', održat će se u četvrtak, 18. lipnja 2024. g. s početkom u 14.30 sati u dvorani F-302 (2. kat), pred sljedećim Povjerenstvom za obranu završnog specijalističkog rada:

1. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica

2. prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, mentorica

3. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, članica

Tema završnog specijalističkog rada: Preventivni program protiv nasilja u adolescentskim vezama „Kako razvijati i održavati kvalitetnu vezu“

Poslijediplomski specijalistički studij

'Psihološko savjetovanje'

 

 

 

 

O B A V I J E S T

ONLINE obrana završnog specijalističkog rada studentice Irme Barišić održat će se u srijedu, 16. prosinca 2020. g. s početkom u 14.30 sati pred sljedećim Povjerenstvom za obranu završnog specijalističkog rada:

1. prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednik

2. doc. dr. sc. Bruna Profaca, mentor

3. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, član

Tema završnog specijalističkog rada: 'Prikaz slučaja psihološkog tretmana djevojčice s teškim opeklinama’

Napomena:

Online obrana bit će održana putem platforme Zoom:

https://zoom.us/j/94022047615?pwd=dWxuV29EZ2tzb0dqb1lXQ25kWXBsZz09

Meeting ID: 940 2204 7615

Passcode: 717652

U Rijeci, 8. prosinca 2020.

Poslijediplomski specijalistički studij

'Psihološko savjetovanje

 

 

NATJEČAJ za upis na Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje" u akad. god. 2016./2017. možete ga preuzeti ovdje

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ 'PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE'

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij Psihološko savjetovanje organizira se za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti (studij psihologije).

Tijekom poslijediplomskog specijalističkog studija pristupnici stječu 120 ECTS bodova.

Struktura studija

Program se realizira kroz 4 semestra. Tijekom prva dva semestra naglasak je na obaveznim predmetima, dok su sljedeća dva semestra posvećena izbornim kolegijima, kao i superviziranoj praksi, te izradi samostalnog rada. Omjer obaveznih (170 sati) i izbornih predmeta (100 sati) omogućuje individualizaciju studija.

Studij je organiziran prema načelu ECTS bodovnog sustava. Tijekom svakog semestra student treba prikupiti 30 ECTS bodova.

ECTS bodovi se dodjeljuju za:

izvršavanje traženih obaveza na obaveznim i izbornim predmetima;
ispunjavanje obaveza na supervizijskom praktikumu, samostalan rad studenata kroz proradu literature, provođenje samostalne prakse, pripremu prikaza slučajeva i dr;
izradu završnog rada;
različite dodatne stručne i znanstvene aktivnosti (npr. aktivno sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu ili objavljivanje stručnog/znanstvenog rada  u časopisu).
Bodovi se trebaju prikupiti ispunjavanjem zahtjeva obaveznih kolegija (40 ECTS), izbornih kolegija (35 ECTS), supervizijskih praktikuma (15 ECTS), praktičnog savjetodavnog rada/supervizirane prakse (15 ECTS) te izradom završnog rada (8 ECTS). Preostalih izbornih 7 ECTS bodova studenti prikupljaju različitim znanstvenim i stručnim aktivnostima.

Akademski naziv: Sveučilišni specijalist/Sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja

Tko može upisati studij

Studij mogu upisati osobe koje imaju zadovoljene sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni studij psihologije – diplomirani psiholozi / profesori psihologije koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do 2005./2006. godine, te psiholozi koji su završili diplomski studij psihologije (magistri struke);
 • najmanje godinu dana radnog iskustva u neposrednom radu s ljudima (kandidati iz Hrvatske trebaju imati položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore);
 • mogućnost provođenja samostalnog rada u području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje u kojoj kandidat radi (kandidati iz Hrvatske trebaju zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti);
 • mogućnost neposrednog savjetodavnog rada s klijentima.

 

Kompetencije

Program omogućuje studentima stjecanje kompetencija u području razumijevanja i primjene različitih modela psihološkog savjetovanja, usvajanja savjetodavnih i terapijskih vještina, psihološke procjene, kao i profesionalne etike u okviru savjetovanja. Pored usvajanja vještina rada s klijentima, program uključuje i poticanje osobnog i profesionalnog razvoja.

Bazične kompetencije koje student stječe specijalizacijom odnose se na široki raspon znanja i spoznaja, te specifičnih profesionalnih vještina koje se mogu demonstrirati u različitim područjima psihološkog savjetovanja (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, vojska, privatna praksa i sl.) i s različitim populacijama (djecom, mladima, odraslima, starima, osobama s različitim psihičkim poremećajima te oboljelima od tjelesnih bolesti). Polaznici će usvojiti i dodatna znanja iz područja kliničke procjene i psihopatologije, kako bi bili osposobljeni prepoznati prave indikacije i organičenja savjetovanja.

Očekuje se da će po završetku studija polaznici moći profesionalno pružati usluge savjetovanja u okviru svoje djelatnosti, te da će biti u stanju kreirati, organizirati i provoditi različite preventivne aktivnosti.

Pored specifičnih kompetencija, planira se razvijanje generičkih kompetencija, kao što su kritičko mišljenje i kritički osvrt pri korištenju podataka prikupljenih iz različitih izvora, preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i razvoj svijesti o potrebi cjeloživotnog učenja.

Nastavni plan i program možete pogledati ovdje 

V A Ž N O !!!

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2018./2019. 

Filozofski fakultet u Rijeci objavio je popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2018./2019.

Popis kandidata koji su stekli pravo na upis možete pogledati ovdje

 

 

 


 


IZBORNE AKTIVNOSTI IZVAN STUDIJSKOGA PROGRAMA

Prema preporuci Sveučilišta u Rijeci o priznavanju i vrednovanju kompetencija stečenih izvan studijskoga programa Odsjek za psihologiju, kroz izmjene i dopune studijskih programa, omogućio je studentima da postojeće izborne predmete predviđene studijskim programom zamijene aktivnostima formalnog, neformalnog i informalnog učenja u kojima se stječu dodatne kompetencije i to:

 • na preddiplomskom studiju psihologije u IV., V. i VI. semestru, po 3 ECTS boda odnosno 9 ECTS bodova sveukupno,
 • na diplomskom studiju psihologije u III. i IV. semestru, po 3 ECTS boda odnosno 6 ECTS boda sveukupno.

Dokumenti:

Hodogram prijave na izborne aktivnosti izvan studijskoga programa

Popis izbornih aktivnosti izvan studijskoga programa

OBRAZAC A.  - Obrazac za prijavu izborne aktivnosti izvan studijskoga programa

OBRAZAC B. - Obrazac za izvještaj o provedenoj izbornoj aktivnosti izvan studijskoga programa

 


SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
Rijeka, Sveučilišna avenija 4
NATJEČAJ
 
za upis na Doktorski studij iz psihologije
(za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti)
u akademskoj 2024./2025. godini
do ukupno 15 studenata*

Studij se organizira u šest semestara (tri godine). Školarina iznosi 2.500,00 eura po godini (ukupno 7.500,00 eura).

Preduvjet je za prijavu na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugi diplomski studij** na kojem je pristupnik postigao 300 ECTS bodova (180 ECTS bodova na preddiplomskom + 120 ECTS bodova na diplomskom studiju) ili
 • sveučilišni (četverogodišnji) dodiplomski studij iz psihologije ili drugih studija**

Prosjek ocjena za završenom studiju treba biti najmanje 3,5.

* Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produžetka predmetnog natječaja.

** U iznimnim slučajevima, uz odobrenje Vijeća za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju, na natječaj se mogu prijaviti i pristupnici koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije. Ti su pristupnici obavezni položiti dva razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji).

Prijava na natječaj za upis pristupnika koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije smatra se ujedno i prijavom za polaganje razlikovnih ispita. Za pristupanje svakom razlikovnom ispitu pristupnici su dužni uplatiti po 70,00 eura.

Pristupnici trebaju priložiti:

 1. prijavni obrazac,
 2. životopis (CV-EU),
 3. ovjerenu presliku diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magisterija znanosti/specijalističkog magisterija,
 4. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama, ECTS bodovima i ocjenom diplomskog rada) ili potvrdu o položenim ispitima na dodiplomskom sveučilišnom četverogodišnjem studiju (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada),
 5. prednacrt istraživanja,
 6. popis dosadašnjih znanstvenih postignuća i dokaze o istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova),
 7. preporuke dva sveučilišna profesora sa studija uz obaveznu naznaku podataka za kontakt,
 8. suglasnost potencijalnog mentora da se u slučaju upisa obavezuje biti mentorom dotičnom pristupniku,
 9. presliku domovnice ili odgovarajući dokument za strane državljane (priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani),
 10. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika o plaćanju školarine,
 11. potvrde o uplati troškova razlikovnih ispita za pristupnike koji nisu završili studij psihologije.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za intervju/razgovor pred povjerenstvom.

Pristupnici koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije, nakon dobivene suglasnosti Vijeća za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju, obavezni su pristupiti razlikovnim ispitima. Nakon uspješno položenih razlikovnih ispita pristupnici stječu pravo pristupiti intervjuu.

Druga će razina odabira biti intervju koji također ima selekcijsku ulogu. Uz razgovor o motivaciji i očekivanjima od studija pristupnici trebaju pojasniti priloženi prednacrt istraživanja i odgovoriti na pitanja povjerenstva o predloženoj temi.

Popis nastavnika i istraživačkih projekata Odsjeka za psihologiju može se pronaći na mrežnoj stranici http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije/podrucja-znanstvenih-interesa-potencijalnih-mentora.html. Pristupnicima se sugerira da kontaktiraju s potencijalnim mentorima odmah po objavi natječaja.

Potrebne obavezne obrasce (npr. za prijavu, životopis, prednacrt istraživanja, itd.), informacije o selekcijskom postupku, razlikovnim ispitima i načinu plaćanja troškova istih, pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije.html; http://www.ffri.hr/psihologija te http://www.ffri.uniri.hr

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu, prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci.

Upisnom postupku mogu pristupiti kandidati koji podnesu prijavu na natječaj najkasnije do 15. travnja 2024.

Prijave na natječaj sa svom popratnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na Doktorski studij iz psihologije (Ne otvarati!).

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatraju da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Upisi na Doktorski studij iz psihologije održat će se do 15. srpnja 2024.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

POTREBNI OBRASCI ZA PRIJAVU I DODATNE INFORMACIJE: 

 

Vijesti i događanja

 

N O V O!!
 

O B A V I J E S T 

Popis kandidata koji su stekli uvjete za upis u 1. godinu Doktorskog studija iz psihologije u akad. god. 2024./2025. možete preuzeti ovdje

 

 

 

 

10. tjedan psihologije u Hrvatskoj vizual

 

10. Tjedan psihologije u Hrvatskoj obilježit će se od 20. do 26. veljače 2017. različitim događanjima i aktivnostima psihologa diljem Lijepe naše u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Hrvatske psihološke komore.

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://psihologija.hr/tjedan-psihologije.html

 

Opširnije...

drzb

Dani Ramira i Zorana Bujasa međunarodni je psihologijski znanstveni skup koji se održava svake dvije godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Cilj skupa je
razmjena spoznaja i rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja iz sviju područja psihologije. Ovaj skup, s tradicijom dugom gotovo 50 godina, ističe se po kvaliteti empirijskih i teorijskih radova. To je tradicionalno mjesto okupljanja psihologa i stručnjaka srodnih struka iz Hrvatske i inozemstva koji izlažu svoja najnovija istraživanja, razmjenjuju znanja i ideje, uspostavljaju nove kontakte i obnavljaju postojeće te dogovaraju suradnju.

Opširnije...

 

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti, u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine

 
Opširnije...

 

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje" za stjecanje akademskoga stupnja sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja, u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine

Opširnije...

 

24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa

HPD konferencija2016480

Drage kolegice i kolege, dragi prijatelji,

s velikim zadovoljstvom i entuzijazmom najavljujemo 24. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa koja će se održati u Opatiji od 9. do 12. studenoga 2016. godine. Tema ovogodišnje konferencije jest: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja.

Opširnije...

 

RAZLIKOVNI MODUL za stjecanje uvjeta za prijavu na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

 

U petak, 17. lipnja 2016. godine raspisan je NATJEČAJ za upis Razlikovnog modula za stjecanje uvjeta za prijavu na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije - u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016.

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje. 

Uz prijavu natječaja potrebno je priložiti:

 • Prijavni obrazac (možete preuzeti ovdje)

 

 


Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih studija

Brošura o uvjetima upisa u 1. godinu redovnih preddiplomskih studija  ak. god. 2016./2017. može se preuzeti ovdje.

PRIJAVNICA ZA DODATNU PROVJERU – PSIHOLOGIJA (PDF)

  

Otvaranje RIjeke psihologije

logo s 5

Pozivamo sve studentice i studente te djelatnice i djelatnike Sveučilišta u Rijeci da se uključe u aktivnosti te da se pridruže otvaranju, koje će biti održano u ponedjeljak, 15. veljače s početkom u 17 sati u atriju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. U sklopu otvaranja Rijeke psihologije, dr.sc. Ivanka Živčić-Bećirević s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci održat će predavanje „Zašto ljubav nije dovoljna?“. 

 Program

Opširnije...