Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju primarno se bavi eksperimentalnim istraživanjima temeljnih emocionalnih, kognitivnih, perceptivnih i psihofizioloških procesa, te individualnim razlikama u odvijanju tih procesa. Nalazi se u sklopu Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci i u njegovu radu sudjeluju prvenstveno članovi Odsjeka za psihologiju, ali i drugi znanstvenici s kojima surađujemo na istraživačkim projektima, uključujući suradnike iz Italije, Nizozemske i Srbije. U rad Laboratorija uključeni su i studenti preddiplomskoga, diplomskoga i doktorskoga studija na Odsjeku za psihologiju, pa su istraživanja koja su u njemu provedena do sada bila temelj i za određeni broj diplomskih i doktorskih radova. Iako se potreba osnutka ovakvoga laboratorija javila još 2004. godine, kada je prvi provizorni laboratorij za mjerenje psihofizioloških parametara bio postavljen u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Rijeci, Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju formalno je osnovan 2011. godine, kada je dobio novi prostor u zgradi Filozofskoga fakulteta na riječkom sveučilišnom kampusu. Smješten u dvije prostorije i potpomognut radom laboranta, u laboratoriju se upotrebljava najsuvremenija oprema za prezentaciju različitih vizualnih, auditivnih i olfaktornih podražaja, kao i za mjerenje ponašajnih i fizioloških parametara poput vremena reakcije, pokreta očiju, kardiovaskularnih parametara (kontinuirano mjerenje krvnoga tlaka, HF-HRV, vazokonstrikcija), elektrodermalne aktivacije, tjelesne temperature, disanja i drugih.

 

 

 

Dobrodošli na stranice našega Laboratorija!