DOBRO DOŠLI NA STRANICE CENTRA ZA PRIMIJENJENU PSIHOLOGIJU

 

 MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

Temeljna je poslovna ideja Centra za primijenjenu psihologiju (CPP) pružanje stručne psihološke usluge utemeljene na suvremenim psihologijskim spoznajama namijenjene pojedincima, grupama, organizacijama i široj zajednici.

Klijenti CPP-a su primarno javne i državne institucije i ustanove, ali i pravne i privatne osobe (udruge, javna poduzeća i slično). Našim klijentima nudimo programe i projekte vezane uz istraživanja, obrazovanje, prevenciju, savjetovanje i vrednovanje postojećih projekata i slično, što su osnovne djelatnosti CPP-a. CPP jamči kvalitetu svojih usluga profesionalnošću i stručnim kompetencijama svojih djelatnika.

CPP će, ovisno o konkretnim projektima i potrebama, za svoj cilj imati razvijanje suradničkoga odnosa kako s drugim odsjecima Filozofskoga fakulteta, tako i s drugim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. U osmišljavanju i provođenju svojih usluga CPP će uključiti članove Odsjeka za psihologiju, studente psihologije te vanjske suradnike, posebice psihologe u praksi.
Ciljevi Centra za primijenjenu psihologiju raspoređeni su po područjima djelatnosti koja Centar obuhvaća.

Područje kliničke psihologije ima za cilj razvijanje različitih preventivnih programa, pokretanje projekata razvoja programa psihologijske procjene i rehabilitacije za potrebe lokalne zajednice te pokretanje i izdavanje psihodijagnostičkih instrumenata u suradnji s postojećim izdavačima. Ostvarivanje navedenih ciljeva uključuje suradnju s kliničkim bolničkim centrima, različitim zdravstvenim institucijama i odjelima za zdravstvo u tijelima lokalne samouprave.

Ciljevi na području edukacijske psihologije su evaluacija postojećih programa koje nude relevantna tijela lokalne samouprave, poticanje i kreiranje novih programa/projekata namijenjenih učenicima i djeci predškolske i školske dobi te osmišljavanje i ponuda programa/radionica namijenjenih roditeljima kroz suradnju s udrugama roditelja.

U području organizacijske psihologije ciljevi su pokretanje projekata suradnje s relevantnim odjelima lokalne samouprave, projekata namijenjenih poticanju i razvoju poduzetništva i razvoju ljudskih potencijala, pružanje vanjske usluge odabira i razvoja kadrova, ponuda edukacijskih programa namijenjenih razvoju rukovoditelja te osmišljavanje ponude usluga javnim i privatnim poduzećima u gradu/regiji u vidu vanjskoga savjetovanja u razvoju funkcije ljudskih resursa.

Pored navedenih ciljeva u područjima primijenjene psihologije CPP za ciljeve ima i primjenu znanstvenih spoznaja iz područja opće psihologije (različiti preventivni programi, edukacije građanstva o zanimljivim temama iz psihologije i sl.) te metodologije (statističke analize podataka za različita istraživanja, konstrukcija i upotreba testova i upitnika i sl.).