POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE

 

V A Ž N O !!!

 

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2018./2019. 

 

Filozofski fakultet u Rijeci objavio je popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2018./2019.

Popis kandidata koji su stekli pravo na upis možete pogledati ovdje


 

 

OBRAZAC - IZVJEŠTAJ O RADU DOKTORANDA/ DOKTORANDICE

 

Dana, 28. listopada 2018. godine u "Novom listu" objavljen je natječaj za upis nove generacije doktoranada na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije u akad. god. 2018./2019.

Detaljnije informacije o uvjetima natječaja, kao i o obaveznoj natječajnoj (prijavnoj) dokumentaciji možete sazanti o v d j e 

 

O STUDIJU

Osnovna misija ovog doktorskog studija psihologije jest doprinos intelektualnom, socijalnom, kulturnom i gospodarskom razvoju zajednice, što će se ostvariti podizanjem razine obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, provedbom značajnih znanstvenih, razvojnih i primijenjenih istraživanja.

Temeljna komponenta ovog poslijediplomskog doktorskog studija je unaprijeđenje znanja kroz kreiranje i provođenje originalnih istraživanja. Time se omogućuje kandidatima razvoj ključnih istraživačkih vještina kao što su rješavanje problema, inovativnost, kreativno i kritičko mišljenje, analiza i sinteza spoznaja te razvoj strategija, ali i generičkih vještina poput vještina komuniciranja, prezentacije, timskoga rada i širokog spektra socijalnih vještina.

Cilj je pokretanja ovog doktorskog studija svojom istraživačkom aktivnošću primarno doprinijeti razvitku regije, ali i Republike Hrvatske u cjelini.

Posebnost i prepoznatljivost doktorskog studija psihologije odražavat će se u primjeni sljedećih principa: 

  • izbornost i potpuna orijentiranost istraživanju,
  • mobilnost studenata i nastavnika,
  • interdisciplinarnost,
  • kolaborativnost,
  • partnerstvo s lokalnom zajednicom.

 

Priručnik za mentoriranje mladih istraživača Instituta za društvena istraživanja - Zagreb (postavljeno uz suglasnost autorice Vlaste Vizek Vidović) možete pogledati ovdje.

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u ak.god. 2018./2019.