POVIJEST ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

 • 1978. god. osnovan Zavod za psihologiju, sadašnji Odsjek za psihologiju;
 • 1979./80. ak. god. pokrenut sveučilišni jednopredmetni studij psihologije na tadašnjem Pedagoškom fakultetu u Rijeci;
 • 1991./92.-1995./96. ak. god. Odsjek je organizirao studij psihologije uz rad za jednu generaciju talijanskih državljana;
 • 1992. god. Odsjek počinje objavljivati svoj časopis pod nazivom Godišnjak Odsjeka za psihologiju. Godine 1997. časopis počinje izlaziti pod novim nazivom Psihologijske teme. Uz redovite, od 2006. godine se počinju objavljivati i tematski brojevi časopisa na engleskom jeziku pod nazivom Psychological Topics;
 • 1992./93.-... na Odsjeku su kao Fulbrihtovi stipendisti boravili: Diane Husinga (Michigan State University, USA), Jacob Hautauloma (State University of Colorado, USA) i James Downing (Sull Ross University, USA);
 • 1993. god. studenti su osnovali Udrugu studenata psihologije Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci – PSIRIUS;
 • 1997. god. pokrenuta inicijativa za osnivanje Psihološkoga savjetovališnog centra. Savjetovalište 2010. godine prerasta u Sveučilišni savjetovališni centar (SSC) te Psihološko savjetovalište kao dio tog SSC-a;
 • 2004. god. prvi je Laboratorij za mjerenje psihofizioloških parametara postavljen u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Rijeci. Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju formalno je osnovan 2011. godine;
 • 2005./06. ak. god. studij psihologije prilagođen je bolonjskom procesu. Dotadašnji četverogodišnji program promijenjen je u trogodišnji prediplomski i dvogodišnji diplomski studij psihologije;
 • 2008./09. ak. god. pokrenut je Poslijediplomski specijalistički studij 'Psihološko savjetovanje';
 • 2011. god. diplomirani su studenti osnovali Ri Psi Alumni klub;
 • 2011.-... Odsjek za psihologiju organizator je skupa Riječki dani eksperimentalne psihologije - REPSI koji se bieanalno održava;
 • 2012.-... Odsjek za psihologiju suorganizator je manifestacije Rijeka psihologije u okviru Tjedna psihologije u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva;
 • 2013./14. ak. god. upisana je prva generacija doktoranada na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije;
 • 2014. god. osnovan je Centar za primijenjenu psihologiju (CPP);
 • Od osnutka, 1978. godine:
  • Odsjek ostvaruje dugogodišnju nastavnu i znanstvenu suradnju s nizom europskih sveučilišta;
  • Kao voditelji ili suradnici, članovi Odsjeka sudjeluju u brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima;
  • Ukupna bibliografija sadašnjih članova Odsjeka broji višestotina znanstvenih, stručnih, preglednih i radova u zbornicima te poglavlja u knjigama. Članovi Odsjeka objavljuju svoje radove u priznatim svjetskim časopisima, a kao autori objavljuju knjige iz različitih područja psihologije;
  • Članovi Odsjeka redovito sudjeluju na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, a Odsjek je bio domaćin i suorganizator nekoliko njih;
  • Dio djelatnika Odsjeka sudjeluje u radu novoosnovanoga Centra za obrazovanje nastavnika pri Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Opširnije o povijesti Odsjeka za psihologiju...

 

Godišnje izvješće Odsjeka za psihologiju za 2019. godinu

Godišnje izvješće Odsjeka za psihologiju za 2018. godinu

Godišnje izvješće Odsjeka za psihologiju za 2017. godinu

Godišnje izvješće Odsjeka za psihologiju za 2016. godinu

Godišnje izvješće Odsjeka za psihologiju za 2015. godinu

Godišnje izvješće Odsjeka za psihologiju za 2014. godinu

Godišnje izvješće Odsjeka za psihologiju za 2013. godinu