PREDDIPLOMSKI (JEDNOPREDMETNI) STUDIJ PSIHOLOGIJE

 

O STUDIJU:

Studijski program psihologije temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama i njima definiranim vještinama. Suvremenost se očituje i u načinu izvođenja nastave i uporabe naprednih metoda podučavanja.

Usporedivost s programima inozemnih visokih učilišta:

Sukladno preporukama Bolonjske deklaracije o nužnom usklađivanju kurikuluma, izmjene studija psihologije nastoje se provoditi prema postavljenim normama Europskog udruženja profesionalnih psihologa (EFFPA, European Federation of Professional Psychologists' Association). Europsko udruženje psihologa u suradnji sa skupinom eminentnih psihologa iz 12 europskih zemalja (Danske, Engleske, Francuske, Finske, Grčke, Italije, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Španjolske, Švedske i Švicarske) izradilo je 'Europski okvir za obrazovanje psihologa' (European Framework for Psychologists' Training) te predložilo kriterije za stjecanje Europske diplome psihologije (European Diploma in Psychology). Ovim dokumentom određuju se standardi obrazovanja psihologa u Europi, uz isticanje minimalnih zahtjeva za stjecanje Europske diplome psihologije. Udovoljavanjem ovim standardima omogućuje se ujednačavanje kvalitete u obrazovanju psihologa na europskoj razini.

Novi program studija psihologije pri Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci izrađen je sukladno definiranim standardima, s krajnjim ciljem priznavanja istovrsnosti diplome ostvarene na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci s Europskom diplomom psihologije. Standardi za stjecanje Europske diplome psihologije između ostalog definiraju trajanje studija od pet godina, kroz dva ciklusa (preddiplomski trogodišnji i diplomski dvogodišnji studij).

Tko može upisati studij:

Uvjeti upisa na preddiplomski studij su završena četvorogodišnja srednja škola, položena državna matura i razredbeni ispit.

Uvjet upisa na diplomski studij je završen preddiplomski studij psihologije.

Struktura studija:

Preddiplomski studij traje tri godine (šest semestara), a student je dužan sakupiti minimalno 180 ECTS bodova. Preddiplomski studij završava polaganjem završnog ispita. Za uspješno položen završni ispit student dobiva 2 ECTS boda.

Prve su tri godine studija informativne i predstavljaju samo početnu razinu u obrazovanju psihologa. Uključuju stjecanje temeljnih znanja opće psihologije i općih (generičkih) vještina. Ova faza omogućuje studentima orijentaciju u različitima područjima psihologije, kao i otvorenost za druga srodna znanstvena područja.

Akademski naziv:

Završetkom preddiplomskog studija stječe se zvanje baccalaureusa (prvostupnika) iz područja društvenih znanosti, smjer psihologija.

Prvi stupanj nije dovoljan za profesionalnu kvalifikaciju i ne nudi nužne kompetencije za nezavisno profesionalno bavljenje psihologijom.

Studenti nakon završenog preddiplomskog studija stječu temeljna znanja iz područja psihologije koja im omogućuju nastavak diplomskog studija psihologije ili nekog drugog studija.

Usvojena znanja i kompetencije te generičke vještine omogućuju prvostupnicima da se nakon završenog preddplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne.

Kompetencije:

Kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija:

  • bazična znanja o metodama istraživanja u psihologiji, nacrtima istraživanja, statističkim analizama podataka i tehnikama mjerenja;
  • spoznaje o općoj psihologiji, biološkim osnovama psiholoških procesa, kognitivnoj psihologiji, razvojnoj psihologiji, psihologiji ličnosti i socijalnoj psihologiji;
  • opće informacije o primijenjenim područjima psihologije.

Osim usvajanja temeljnih znanja, usvajaju se i neke specifične i opće/generičke vještine:

  • vještine povezane s humanističkim (npr. kritičko mišljenje, pisanje eseja) i prirodnim znanostima (testiranje hipoteza, statistički postupci);
  • specifične vještine - izrada nacrta istraživanja, metode i mjerenja, statistika – koje su primjenjive i za zanimanja izvan psihologije;
  • opće vještine - vještine komuniciranja, numeričke vještine, kritičko mišljenje, upotreba informatičke tehnologije – koje su nužne i za profesionalnu psihološku djelatnost.

 

Nastavni plan i program - akad. god. 2022./2023.

Nastavni plan i program - akad. god. 2021./2022.

Nastavni plan i program - akad. god. 2020./2021.

Nastavni plan i program - akad. god. 2019./2020.

Nastavni plan i program - akad. god. 2018./2019.

Nastavni plan i program - akad. god. 2017./2018.

 Nastavni plan i program - akad. god. 2015./2016.

Nastavni plan i program - akad. god. 2014./2015.

Nastavni plan i program - akad. god. 2013./2014.

Nastavni plan i program - akad. god. 2012./2013.

Nastavni plan i program - akad. god. 2010./2011.