Kontakt:

           Udruga PSIRIUS
           Filozofski fakultet u Rijeci
      Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
      usp.psirius@gmail.com