Odsjek za psihologiju surađuje sa sljedećim udrugama: