ECTS je Europski sustav za prijenos i prikupljanje bodova (engl. European Credit Transfer System) koji je osmišljen 1989. godine, a označava studentsko opterećenje tijekom ispunjavanja fakultetskih obaveza. Stoga ECTS sustav ne označava vrijednost kolegija, iako se mnogi vode tom tvrdnjom.

Bod iznosi 25-30 radnih sati studenata.

Sustav bodovanja temelji se na načelu da je 60 bodova mjera za opterećenje redovitog studenta tijekom jedne akademske godine. Međutim, kada bi se određivala vrijednost jednog boda, ona bi označavala 25 do 30 radnih sati redovnih studenata, u što je uključena aktivna nastava kao i ispiti.

Svaki semestar studija nosi 30 ECTS-bodova. ECTS-bodovi su raspoređeni u ovisnosti o tome koliko je pojedini kolegij zahtjevan (za studenta) u odnosu na druge kolegije u tom semestru. Studijska godina traje dva semestra i nosi ukupno 60 ECTS-bodova.

U nastavne aktivnosti koje se također vrednuju ECTS bodovima su: predavanje, seminar, istraživački seminar, vježbe, praktikum, laboratorijski rad, vođeno učenje, neovisno učenje, terenski rad, rad na projektu i slično.

ECTS koordinatori na Odsjeku za psihologiju: