FFRI psihologija Katedra za metodologiju 2

 

Katedra za opću psihologiju i metodologiju

Voditeljica: doc. dr. sc. Petra Anić

Članovi katedre:
 • prof. dr. sc. Ingrid Brdar
 • prof. dr. sc. Dražen Domijan
 • prof. dr. sc. Vladimir Takšić
 • izv. prof. dr. sc. Marko Maliković
 • doc. dr. sc. Tamara Mohorić
 • doc. dr. sc. Petra Anić
 • doc. dr. sc. Sanda Pletikosić Tončić
 • doc. dr. sc. Domagoj Švegar
 • doc. dr. sc. Marko Tončić
 • doc. dr. sc. Valnea Žauhar
Popis kolegija:

Preddiplomski studij

 • Etika u psihologiji (O)
 • Metodologija psihologijskih istraživanja (O)
 • Povijest psihologije (O)
 • Praktikum iz eksperimentalne psihologije 1 i 2 (O)
 • Psihologijska statistika (O)
 • Psihologijski pravci i sustavi (O)
 • Sudjelovanje u istraživanjima (I)
 • Teorije mjerenja (O)
 • Upotreba računala u psihologiji (O)
 • Uvod u psihologijsku statistiku (O)
 • Uvod u psihologiju (O)
 • Internetska istraživanja (I)
 • Odabrana poglavlja iz statistike (I)
 • Psihologija sporta (I)
 • Uvod u psihologiju – Communis (I)

Diplomski studij

 • Izrada diplomskoga rada (O)
 • Multivarijatna statistika (O)
 • Praktikum iz konstrukcije i upotrebe testova (O)
 • Psihometrija (O)
 • Seminar izrade diplomskoga rada (O)
 • Sudjelovanje u istraživanjima (O)
 • Kvalitativne metode istraživanja (I)
 • Odabrana poglavlja iz metodologije (I)
 • Odabrana poglavlja iz multivarijatne statistike (I)
 • Pozitivna psihologija (I)
 • Psihologija sporta (I)
 • Strukturalno modeliranje (I)
 • Teorija odgovora na zadatak (I)
 • Vojna psihologija (I)

 

O = obavezni kolegij   ::   I = izborni kolegij