Erasmus / Erasmus+

Sveučilište u Rijeci sudjeluje u programu Erasmus od akademske godine 2009./2010. Kroz sedam akademskih godina više od 800 studenata i 195 članova osoblja Sveučilišta sudjelovalo je u programu. Također, od 2011. kada je Hrvatska u potpunosti uključena u Erasmus, Sveučilište je ugostilo više od 540 dolaznih Erasmus studenata i 250 dolaznih članova osoblja.

U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja (255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 14,7 milijardi eura.

Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.

Više informacija možete pogledati na stranicama Sveučilišta u Rijeci i stranicama programa Erasmus+ Agencije za mobilnost i programe EU.

Erasmus koordinatori:

  • Filozofski fakultet u Rijeci - izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, e-mail: erasmus@uniri.hr
  • Odsjek za psihologiju - dr. sc. Miljana Kukić, e-mail: mkukic@ffri.hr

CEEPUS

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti u visokom školstvu. Okosnica su programa CEEPUS mreže, koje čini po jedan koordinator i najmanje dva partnera iz najmanje dvije zemlje potpisnice CEEPUS-a. Koordinatori i partneri su fakulteti, odnosno njihovi odsjeci. Osim mobilnosti unutar mreže, CEEPUS također podržava mobilnost izvan CEEPUS mreže, tzv. freemover mobility.

Za više informacija: