Kontakt:

           Časopis "Psihologijske teme"
           Filozofski fakultet u Rijeci
           Odsjek za psihologiju
      Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka


      psihologijske_teme@ffri.hr
       051/265-752
      051/216-099