Članovi Odsjeka za psihologiju aktivno sudjeluju u domaćim i međunarodnim znanstvenoistraživačkim projektima kao voditelji i/ili suradnici.

U nastavku su navedeni dosadašnji završeni projekti, kao i oni koji su u tijeku.

 

Znanstveno-istraživački projekti (do 2017.)

 1. Psihosocijalni i kognitivni aspekti čovjekove efikasnosti,
 2. Psihološki faktori rješavanja sukoba, 
 3. Subjektivni i objektivni faktori odmjeravanja kazne, 
 4. Aspekti i mehanizmi kognitivnih procesa u percepciji i pamćenju,
 5. Misaoni razvoj i mogućnosti učenja matematike u osnovnoj školi, 
 6. Samopoimanje, emocionalnost i aktualizacija ljudskih potencijala,
 7. Faktori koji djeluju na mentalnu efikasnost čovjeka, 
 8. lnovativna orijentacija organizacijske kulture: Komparativna studija,
 9. FOCUS – First Organizational Climate/Culture Unified Survey.

 

Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2007-2013)

 1. Kvaliteta psihološke prilagodbe studenata u Hrvatskoj,
 2. Razvojni aspekti razumijevanja kod čitanja,
 3. Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja,
 4. Neuronsko modeliranje i bihevioralno testiranje vidne percepcije i kognicije, 
 5. Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja,
 6. Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata,
 7. Psihosocijalni aspekti pretilosti,
 8. Psihosomatski aspekti kroničnih funkcionalnih i upalnih bolesti crijeva,
 9. Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata, 
 10. Razvoj informacijske infrastrukture i deduktivnih mehanizama Semantičkoga Weba,
 11. Dijagnostika specifičnih obilježja sportaša u sportskim igrama,
 12. Učinci enteralne prehrane u teškom akutnom pankreatitisu.

 

Znanstvena istraživanja uz potporu Sveučilišta u Rijeci (2013-2017)

 1. Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda,
 2. Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni apsketi kontrukta sreće, 
 3. Biopsihosocijalni aspekti pretilosti, 
 4. Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja,
 5. (Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima,
 6. Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata, 
 7. Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja, 
 8. Odrednice i učinci organizacijske (ne)pravednosti, 
 9. Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije.

 

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

 • Modeliranje kognitivnih i neuronskih sustava (2009.–2012.),
 • Metacognition in category learning, thinking and comprehension (2014.–2017.),
 • Large-scale multi-agent modelling of massively multi-player on-line role-playing games (2014.–2017.).

 

Ostali nacionalni projekti

 • Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta: „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)ˮ (2016.–2018).

 

Međunarodni projekti

 • Obzor 2020 (Horizon 2020) Confidence in behaviour changes through serious games -e-Confidence (2016.–2018.).
 • Erasmus** - Modernisation of higher education institutions through enhancement of Human Resources Management (HRM) function - HRMinHEI (2016.-2018.)

 

Ostali međunarodni projekti

 • Understanding the role of dendrites in cortical information processing, Bial Foundation, Portugal (2007.–2010.).

 

Sudjelovanje članova Odsjeka u drugim domaćim i međunarodnim projektima

 1. Kroskulturalno istraživanje emocionalne inteligencije,
 2. Modeliranje kognitivnih i neuronskih sustava,
 3. Educa Human Resources Feedback Tool for Employees, Organisational Scanning and Further Organisational Improvement,
 4. International Sexuality Description Project (ISDP),
 5. Psychosomatic Medicine: A Multidisciplinary Approach,
 6. Psychosocial Aspects of Crying,
 7. Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – Eduquality,
 8. Eudaimonic and Hedonic Happiness Investigation.