24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Drage kolegice i kolege, dragi prijatelji,

s velikim zadovoljstvom i entuzijazmom najavljujemo 24. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa koja će se održati u Opatiji od 9. do 12. studenoga 2016. godine. Tema ovogodišnje konferencije jest: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja.

Ovogodišnja tema od izrazitog je značaja za zajednicu jer prevencija poremećaja i očuvanje zdravlja predstavljaju značajne preduvjete kvalitete života i dobrobiti čovjeka. Zdravstveni status pojedinca rezultat je brojnih čimbenika: bioloških, psiholoških, sociokulturnih i okolinskih. Uloga psiholoških i ponašajnih čimbenika značajna je u prevenciji bolesti, održavanju dobrobiti osoba, suradljivosti oboljelih u liječenju i tretmanu te prihvaćanju zdravoga stila života. Svojim profesionalnim radom psiholozi kao pojedinci ili kao članovi interdisciplinarnih timova aktivno pridonose prevenciji poremećaja i promociji zdravlja kroz sva životna razdoblja – od djetinjstva do starije životne dobi – kao i na svim socijalnim razinama, u obitelji, zajednici, organizaciji.

Mentalni poremećaji i poremećaji u ponašanju obuhvaćaju 6-7% svih hospitalizacija u našoj zemlji, a najveći broj obuhvaća osobe raspona dobi od 20 do 59 godina. Unutar ove skupine, poremećaji uzrokovani alkoholom i shizofrenija vodeće su dijagnostičke kategorije. Posebno zabrinjava uzlazni trend incidencije psihopatoloških poremećaja u djece i adolescenata. Činimo li dovoljno kao struka? Možemo li učiniti više?

Aktivnosti koje promoviraju zdravlje vrlo su različite, no najčešće su usmjerene na poticanje kretanja i tjelesne aktivnosti, pravilnu prehranu, redovite liječničke kontrole u cilju ranog otkrivanja karcinoma, prestanak pušenja te učinkovito suočavanje s kroničnim bolestima. Koja je uloga psihologa u ovim aktivnostima? Jesu li preventivni programi dostupni svim građanima, bez obzira na dob i socijalni status? U kojoj su mjeri psiholozi aktivni u navedenim programima?

Neke od glavnih tema kojima ćemo se na konferenciji baviti su sljedeće: Prevencija poremećaja i promocija zdravlja; Psihološki tretmani; Zdravlje i kvaliteta života; Stres, suočavanje i zdravlje; Stigmatizacija i zdravlje; Rane intervencije; Zaštita zdravlja u organizacijskom kontekstu; Klinička procjena; Razvoj i validacija instrumenata; Sport, tjelovježba i zdravlje; Kognitivno-afektivni aspekti zdravlja; Rizični čimbenici razvoja bolesti; Kronične bolesti i bol; Psihologija u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja; Žene i zdravlje; Obiteljski čimbenici zdravlja.

Uz domaćeg pozvanoga predavača, ove nam godine dolaze i uvaženi gosti iz SAD-a, Rumunjske, Izraela i Portugala. Teme koje će prezentirati odnose se na nošenje s boli, probleme javnog zdravstva, bihevioralni tretman funkcionalnih probavnih poremećaja te zdravlje i kvalitetu života u djece.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad 24. godišnje konferencije kako bismo razgovarali o navedenim, ali i brojnim drugim temama te zajednički potražili odgovore na pitanja koja nam se nameću u promišljanju o zdravlju. Aktivno sudjelovanje moguće je kroz simpozije, panel rasprave, okrugle stolove, radionice, susrete sa stručnjacima, individualna izlaganja ili poster prezentacije. S obzirom na to da u našem radu blisko surađujemo s drugim strukama, kao članovi interdisciplinarnih timova, posebno u području zdravlja, ovo je prilika da se konfrontiramo, otvoreno raspravimo, podijelimo izazove i teškoće te razmijenimo primjere dobre prakse u vidu uspješnih i isprobanih modela koje smo koristili u našem radu.

Posebno želimo naglasiti da se prevencijom poremećaja i očuvanjem zdravlja ne bave isključivo zdravstveni i klinički psiholozi već i oni koji rade s djecom i mladima, odraslima te osobama starije životne dobi u širokom rasponu područja poput organizacijske i edukacijske psihologije, psihologije sporta, vojne psihologije, ali i razvojne, neuropsihologije, socijalne i forenzičke psihologije. Stoga smo uvjereni da će sudjelovanje na Konferenciji imati značajne reperkusije na naš daljnji rad.

Očekujemo Vas u Opatiji, 9. studenoga 2016. godine

Predsjednica Programskog odbora konferencije, prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian