Voditelj Laboratorija za ekperimentalnu psihologiju

        doc. dr. sc. Asmir Gračanin
     Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
     agracanin@ffri.hr 

 

Tajnica Odsjeka za psihologiju

           Anamarija Ivanušić
      Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
      anamarija.ivanusic@uniri.hr
       051/265-752
      051/216-099