OBAVIJEST

obrana završnog specijalističkog rada Renate Brekalo Papac, studentice Poslijediplomskog specijalističkog studija 'Psihološko savjetovanje', održat će se u četvrtak, 18. lipnja 2024. g. s početkom u 14.30 sati u dvorani F-302 (2. kat), pred sljedećim Povjerenstvom za obranu završnog specijalističkog rada:

1. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, predsjednica

2. prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, mentorica

3. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, članica

Tema završnog specijalističkog rada: Preventivni program protiv nasilja u adolescentskim vezama „Kako razvijati i održavati kvalitetnu vezu“

Poslijediplomski specijalistički studij

'Psihološko savjetovanje'

 

 

 

 

O B A V I J E S T

ONLINE obrana završnog specijalističkog rada studentice Irme Barišić održat će se u srijedu, 16. prosinca 2020. g. s početkom u 14.30 sati pred sljedećim Povjerenstvom za obranu završnog specijalističkog rada:

1. prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, predsjednik

2. doc. dr. sc. Bruna Profaca, mentor

3. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, član

Tema završnog specijalističkog rada: 'Prikaz slučaja psihološkog tretmana djevojčice s teškim opeklinama’

Napomena:

Online obrana bit će održana putem platforme Zoom:

https://zoom.us/j/94022047615?pwd=dWxuV29EZ2tzb0dqb1lXQ25kWXBsZz09

Meeting ID: 940 2204 7615

Passcode: 717652

U Rijeci, 8. prosinca 2020.

Poslijediplomski specijalistički studij

'Psihološko savjetovanje

 

 

NATJEČAJ za upis na Poslijediplomski specijalistički studij "Psihološko savjetovanje" u akad. god. 2016./2017. možete ga preuzeti ovdje

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ 'PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE'

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij Psihološko savjetovanje organizira se za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti (studij psihologije).

Tijekom poslijediplomskog specijalističkog studija pristupnici stječu 120 ECTS bodova.

Struktura studija

Program se realizira kroz 4 semestra. Tijekom prva dva semestra naglasak je na obaveznim predmetima, dok su sljedeća dva semestra posvećena izbornim kolegijima, kao i superviziranoj praksi, te izradi samostalnog rada. Omjer obaveznih (170 sati) i izbornih predmeta (100 sati) omogućuje individualizaciju studija.

Studij je organiziran prema načelu ECTS bodovnog sustava. Tijekom svakog semestra student treba prikupiti 30 ECTS bodova.

ECTS bodovi se dodjeljuju za:

izvršavanje traženih obaveza na obaveznim i izbornim predmetima;
ispunjavanje obaveza na supervizijskom praktikumu, samostalan rad studenata kroz proradu literature, provođenje samostalne prakse, pripremu prikaza slučajeva i dr;
izradu završnog rada;
različite dodatne stručne i znanstvene aktivnosti (npr. aktivno sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu ili objavljivanje stručnog/znanstvenog rada  u časopisu).
Bodovi se trebaju prikupiti ispunjavanjem zahtjeva obaveznih kolegija (40 ECTS), izbornih kolegija (35 ECTS), supervizijskih praktikuma (15 ECTS), praktičnog savjetodavnog rada/supervizirane prakse (15 ECTS) te izradom završnog rada (8 ECTS). Preostalih izbornih 7 ECTS bodova studenti prikupljaju različitim znanstvenim i stručnim aktivnostima.

Akademski naziv: Sveučilišni specijalist/Sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja

Tko može upisati studij

Studij mogu upisati osobe koje imaju zadovoljene sljedeće uvjete:

  • završen sveučilišni studij psihologije – diplomirani psiholozi / profesori psihologije koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do 2005./2006. godine, te psiholozi koji su završili diplomski studij psihologije (magistri struke);
  • najmanje godinu dana radnog iskustva u neposrednom radu s ljudima (kandidati iz Hrvatske trebaju imati položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore);
  • mogućnost provođenja samostalnog rada u području psihološke djelatnosti prema propisima zemlje u kojoj kandidat radi (kandidati iz Hrvatske trebaju zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti);
  • mogućnost neposrednog savjetodavnog rada s klijentima.

 

Kompetencije

Program omogućuje studentima stjecanje kompetencija u području razumijevanja i primjene različitih modela psihološkog savjetovanja, usvajanja savjetodavnih i terapijskih vještina, psihološke procjene, kao i profesionalne etike u okviru savjetovanja. Pored usvajanja vještina rada s klijentima, program uključuje i poticanje osobnog i profesionalnog razvoja.

Bazične kompetencije koje student stječe specijalizacijom odnose se na široki raspon znanja i spoznaja, te specifičnih profesionalnih vještina koje se mogu demonstrirati u različitim područjima psihološkog savjetovanja (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, vojska, privatna praksa i sl.) i s različitim populacijama (djecom, mladima, odraslima, starima, osobama s različitim psihičkim poremećajima te oboljelima od tjelesnih bolesti). Polaznici će usvojiti i dodatna znanja iz područja kliničke procjene i psihopatologije, kako bi bili osposobljeni prepoznati prave indikacije i organičenja savjetovanja.

Očekuje se da će po završetku studija polaznici moći profesionalno pružati usluge savjetovanja u okviru svoje djelatnosti, te da će biti u stanju kreirati, organizirati i provoditi različite preventivne aktivnosti.

Pored specifičnih kompetencija, planira se razvijanje generičkih kompetencija, kao što su kritičko mišljenje i kritički osvrt pri korištenju podataka prikupljenih iz različitih izvora, preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i razvoj svijesti o potrebi cjeloživotnog učenja.

Nastavni plan i program možete pogledati ovdje