Prepoznatljivost je Odsjeka kao znanstvenoistraživačke ustrojbene jedinice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci potvrđena brojnim uspješnim znanstvenim projektima, objavljenim znanstvenim radovima, a posebice suradnjom s priznatim domaćim i svjetskim znanstvenoistraživačkim i akademskim institucijama.

Rezultat se znanstvene aktivnosti ogleda u velikom broju objavljenih radova u renomiranim svjetskim časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova u posljednjih pet godina, što Odsjek svrstava u sam vrh znanstvene produkcije u RH iz polja kojima se bavi. 

Članovi Odsjeka za psihologiju znanstvene radove u brojnim renomiranim znanstvenim časopisima indeksiranim u relevantnim bazama podataka CC, SCI, SCI-Expanded.

Neki od značajnijih časopisa citiranih u Current Contents (CC) bazi podataka su: Cognition and Emotion, Frontiers in Psychology, Frontiers in Human Neuroscience (također i u bazi SCI-Expanded), International Journal of Obesity (također i u bazi SCI), Journal of Positive Psychology, Journal of Research in Reading, Learning and Individual Differences, Memory and Cognition, Motivation and Emotion, Perception, Personality and Individual Differences, Personality and Social Psychology Bulletin, Translational Neuroscience, European Journal of Gastroenterology, Medical Hypotheses, Personal Relationships, Journal of Individual Differences, Human Ethology i drugi.