POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE

 

N O V O!!
 OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU (javne) OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak, 21. studenog 2023. g. s početkom u 12.30 sati

održat će se online obrana teme doktorske disertacije:

"Contours of the envious personality:

A study of envy in the dispositional domain"

(Obrisi zavidne ličnosti:

Studija zavisti u dispozicijskoj domeni)

studentice Andree Milić

pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

1. izv. prof. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednik

2. izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica

3. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), član

Mentor: prof. dr. sc. Igor Kardum; Komentor: doc. dr. sc. Domagoj Švegar

Online obrana teme doktorske disertacije bit će održana putem platforme Zoom.

Poveznica/link za pristup obrani teme doktorske disertacije je:

https://us02web.zoom.us/j/71135051508?pwd=NWJKeDVDRkg0QloyRGtTbUxaOExBdz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU (javne) OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

U utorak, 31. listopada 2023. g. s početkom u 16.00 sati

održat će se online obrana teme doktorske disertacije:

"Rad noću i korištenje pametnog telefona kao odrednice kvalitete spavanja i empatije"

studentice Helene Štrucelj

pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

1. prof. dr. sc. Nada Krapić, (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica

2. doc. dr. sc. Petra Anić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica

3. prof. dr. sc. Nataša Šimić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica

Mentorica: prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić

Online obrana teme doktorske disertacije bit će održana putem platforme Zoom.

Poveznica/link za pristup obrani teme doktorske disertacije je:

https://us02web.zoom.us/j/75353839537?pwd=c09CWWpLbkJsN2VGVGtKQ3lDS3lzdz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

 

 

O B A V I J E S T 

Popis kandidata koji su stekli uvjete za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2022./2023. (2. razredbeni rok) možete preuzeti ovdje

  

O STUDIJU

Osnovna misija ovog doktorskog studija psihologije jest doprinos intelektualnom, socijalnom, kulturnom i gospodarskom razvoju zajednice, što će se ostvariti podizanjem razine obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, provedbom značajnih znanstvenih, razvojnih i primijenjenih istraživanja.

Temeljna komponenta ovog poslijediplomskog doktorskog studija je unaprijeđenje znanja kroz kreiranje i provođenje originalnih istraživanja. Time se omogućuje kandidatima razvoj ključnih istraživačkih vještina kao što su rješavanje problema, inovativnost, kreativno i kritičko mišljenje, analiza i sinteza spoznaja te razvoj strategija, ali i generičkih vještina poput vještina komuniciranja, prezentacije, timskoga rada i širokog spektra socijalnih vještina.

Cilj je pokretanja ovog doktorskog studija svojom istraživačkom aktivnošću primarno doprinijeti razvitku regije, ali i Republike Hrvatske u cjelini.

Posebnost i prepoznatljivost doktorskog studija psihologije odražavat će se u primjeni sljedećih principa: 

  • izbornost i potpuna orijentiranost istraživanju,
  • mobilnost studenata i nastavnika,
  • interdisciplinarnost,
  • kolaborativnost,
  • partnerstvo s lokalnom zajednicom.

 

Priručnik za mentoriranje mladih istraživača Instituta za društvena istraživanja - Zagreb (postavljeno uz suglasnost autorice Vlaste Vizek Vidović) možete pogledati ovdje.

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u ak.god. 2018./2019.