POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE

 

N O V O!!
 

POPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI UVJETE ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE u akad. godini 2022./2023. (1. rok) možete pogledati ovdje 

 

 

 

O B A V I J E S T 

Javna obrana teme doktorske disertacije studentice Martine Bažon održat će se u četvrtak, 14. srpnja 2022. g. s početkom u 14.30 sati online putem platforme Zoom.

Tema doktorske disertacije: Utjecaj primjene metakognitivnih poticaja u učenju na samoregulacijske aktivnosti, kognitivno opterećenje i izvedbu

Mentorica: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec

Komentorica: doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić

Obrana će biti održana pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

  1. izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica
  2. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član
  3. prof. dr. sc. Izabela Sorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica

Poveznica/link za pristup online obrani teme doktorske disertacije je:

https://zoom.us/j/93145224910?pwd=OVNTa1JYU01ZMTVHV2Z2VEhsdytEZz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće, kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

 

  

POPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI UVJETE ZA UPIS NA
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE 
U AKAD. GOD. 2020./2021. (2. ROK)

 

Popis kanididata koji su stekli uvjete za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2020./2021. (2. rok) možete preuzeti ovdje

 

Rezultate natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2020./2021. (1. rok) možete preuzeti  o v d j e

 

Dana, 29. rujna 2020. godine u "Novom listu" je objavljen natječaj za upis nove generacije doktoranada na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije u akad. god. 2020./2021.

Detaljnije informacije o uvjetima natječaja, kao i o obaveznoj natječajnoj (prijavnoj) dokumentaciji možete saznati  o v d j e 

 

 

OBRAZAC - IZVJEŠTAJ O RADU DOKTORANDA/ DOKTORANDICE

O STUDIJU

Osnovna misija ovog doktorskog studija psihologije jest doprinos intelektualnom, socijalnom, kulturnom i gospodarskom razvoju zajednice, što će se ostvariti podizanjem razine obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, provedbom značajnih znanstvenih, razvojnih i primijenjenih istraživanja.

Temeljna komponenta ovog poslijediplomskog doktorskog studija je unaprijeđenje znanja kroz kreiranje i provođenje originalnih istraživanja. Time se omogućuje kandidatima razvoj ključnih istraživačkih vještina kao što su rješavanje problema, inovativnost, kreativno i kritičko mišljenje, analiza i sinteza spoznaja te razvoj strategija, ali i generičkih vještina poput vještina komuniciranja, prezentacije, timskoga rada i širokog spektra socijalnih vještina.

Cilj je pokretanja ovog doktorskog studija svojom istraživačkom aktivnošću primarno doprinijeti razvitku regije, ali i Republike Hrvatske u cjelini.

Posebnost i prepoznatljivost doktorskog studija psihologije odražavat će se u primjeni sljedećih principa: 

  • izbornost i potpuna orijentiranost istraživanju,
  • mobilnost studenata i nastavnika,
  • interdisciplinarnost,
  • kolaborativnost,
  • partnerstvo s lokalnom zajednicom.

 

Priručnik za mentoriranje mladih istraživača Instituta za društvena istraživanja - Zagreb (postavljeno uz suglasnost autorice Vlaste Vizek Vidović) možete pogledati ovdje.

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u ak.god. 2018./2019.