POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE

 

N O V O!!
 

O B A V I J E S T

Javna obrana dr. disertacije doktorandice NERMINE MEHIĆ održat će se ONLINE u petak, 23. srpnja 2021. g., s početkom u 10.00 sati.

Obrana će biti održana pred sljedećim Povjerenstvom za obranu dr. disertacije:

 • prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet), članica
 • doc. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član

Online obrana teme održat će se putem platforme ZOOM.

Podaci za pristup online obrani teme dr. disertacije: 
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 711 3505 1508
Passcode: 4sCBxa

 

Napomene: 

 • Molimo sve zainteresirane da online obrani doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice nekoliko minuta prije početka (dakle, nekoliko minuta prije 10 sati).
 • Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane doktorske disertacije.
 

 

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU JAVNE OBRANE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

U petak, 16. srpnja 2021. g. s početkom u 10:00 sati, održat će se ONLINE javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice IVE TAKŠIĆ.

Tema: "Ispitivanje moralnih okvira u kontekstu stavova prema stigmatiziranim skupinama" (engl. 'The Study of Moral Frameworks in the Context of Attitudes towards Stigmatized Groups)

Obrana će biti održana pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme:

 1. prof. dr. sc. Igor Kardum, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević, članica
 3. prof. dr. sc. Željka Kamenov, članica

 

Podaci za pristup online javnoj obrani:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/71135051508?pwd=NWJKeDVDRkg0QloyRGtTbUxaOExBdz09

Meeting ID: 711 3505 1508

Passcode: 4sCBxa

 
  
 
 
POPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI UVJETE ZA UPIS NA
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE 
U AKAD. GOD. 2020./2021. (2. ROK)

 

Popis kanididata koji su stekli uvjete za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2020./2021. (2. rok) možete preuzeti ovdje

 

Rezultate natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u akad. god. 2020./2021. (1. rok) možete preuzeti  o v d j e

 

Dana, 29. rujna 2020. godine u "Novom listu" je objavljen natječaj za upis nove generacije doktoranada na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije u akad. god. 2020./2021.

Detaljnije informacije o uvjetima natječaja, kao i o obaveznoj natječajnoj (prijavnoj) dokumentaciji možete saznati  o v d j e 

 

 

OBRAZAC - IZVJEŠTAJ O RADU DOKTORANDA/ DOKTORANDICE

O STUDIJU

Osnovna misija ovog doktorskog studija psihologije jest doprinos intelektualnom, socijalnom, kulturnom i gospodarskom razvoju zajednice, što će se ostvariti podizanjem razine obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, provedbom značajnih znanstvenih, razvojnih i primijenjenih istraživanja.

Temeljna komponenta ovog poslijediplomskog doktorskog studija je unaprijeđenje znanja kroz kreiranje i provođenje originalnih istraživanja. Time se omogućuje kandidatima razvoj ključnih istraživačkih vještina kao što su rješavanje problema, inovativnost, kreativno i kritičko mišljenje, analiza i sinteza spoznaja te razvoj strategija, ali i generičkih vještina poput vještina komuniciranja, prezentacije, timskoga rada i širokog spektra socijalnih vještina.

Cilj je pokretanja ovog doktorskog studija svojom istraživačkom aktivnošću primarno doprinijeti razvitku regije, ali i Republike Hrvatske u cjelini.

Posebnost i prepoznatljivost doktorskog studija psihologije odražavat će se u primjeni sljedećih principa: 

 • izbornost i potpuna orijentiranost istraživanju,
 • mobilnost studenata i nastavnika,
 • interdisciplinarnost,
 • kolaborativnost,
 • partnerstvo s lokalnom zajednicom.

 

Priručnik za mentoriranje mladih istraživača Instituta za društvena istraživanja - Zagreb (postavljeno uz suglasnost autorice Vlaste Vizek Vidović) možete pogledati ovdje.

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u ak.god. 2018./2019.