POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE

 

N O V O!!
 

O B A V I J E S T 

U utorak, 9. svibnja 2023. g. s početkom u 16.00 sati  održat će se online obrana teme doktorske disertacije: "Uloga ugleda, ponosa i socijalnog ranga u razvoju socijalne anksioznosti" studentice Gorane Birovljevićpred sljedećim  stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

  1. izv. prof. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednik
  2. prof. dr. sc. Igor Kardum (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član
  3. prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), članica

Mentorica: prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević

Online obrana teme doktorske disertacije bit će održana putem platforme Zoom. 

Poveznica/link za pristup online obrani teme doktorske disertacije je: 

https://us06web.zoom.us/j/7836620419?pwd=TXZ4aWxKaE5CaTJZblVSWnE4VzRmZz09

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane. 

Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

 

  

O STUDIJU

Osnovna misija ovog doktorskog studija psihologije jest doprinos intelektualnom, socijalnom, kulturnom i gospodarskom razvoju zajednice, što će se ostvariti podizanjem razine obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, provedbom značajnih znanstvenih, razvojnih i primijenjenih istraživanja.

Temeljna komponenta ovog poslijediplomskog doktorskog studija je unaprijeđenje znanja kroz kreiranje i provođenje originalnih istraživanja. Time se omogućuje kandidatima razvoj ključnih istraživačkih vještina kao što su rješavanje problema, inovativnost, kreativno i kritičko mišljenje, analiza i sinteza spoznaja te razvoj strategija, ali i generičkih vještina poput vještina komuniciranja, prezentacije, timskoga rada i širokog spektra socijalnih vještina.

Cilj je pokretanja ovog doktorskog studija svojom istraživačkom aktivnošću primarno doprinijeti razvitku regije, ali i Republike Hrvatske u cjelini.

Posebnost i prepoznatljivost doktorskog studija psihologije odražavat će se u primjeni sljedećih principa: 

  • izbornost i potpuna orijentiranost istraživanju,
  • mobilnost studenata i nastavnika,
  • interdisciplinarnost,
  • kolaborativnost,
  • partnerstvo s lokalnom zajednicom.

 

Priručnik za mentoriranje mladih istraživača Instituta za društvena istraživanja - Zagreb (postavljeno uz suglasnost autorice Vlaste Vizek Vidović) možete pogledati ovdje.

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije u ak.god. 2018./2019.