Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Odsjek za psihologiju

51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4

  

 

 

Bajsanski Igor

 

Voditelj studijskog programa:

prof. dr. sc. Igor Bajšanski

 

 

 

Miletic I photo web

 

Tajnica studijskog programa:

Irena Miletić, struč. spec. inf.