Struktura studija

Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije organizira se u 6 semestara u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena.

Završetkom poslijediplomskog doktorskog studija doktorandi stječu 180 ECTS bodova.

Studij je u potpunosti orijentiran k istraživanju.

Prva se godina studija temelji na neposrednoj nastavi odnosno organiziranim oblicima studija (uključujući i konzultativnu nastavu, nastavu putem sustava za e-učenje, znanstvene seminare i diskusijske grupe).

Druga i treća godina doktorskoga studija temelje se na fleksibilnoj organizaciji koju samostalno strukturira polaznik u suradnji s tročlanim Povjerenstvom za praćenje rada doktoranda.

Za svaku je aktivnost određen minimalni i maksimalni broj ECTS bodova.

Studijske obaveze dijele se na: 

 • nastavne obaveze kojima se stječe najmanje 55 ECTS, najviše 60 ECTS bodova,
 • znanstveno-istraživački rad kojim se stječe najmanje 100 ECTS, najviše 120 ECTS bodova i
 • izborne aktivnosti kojima se stječe najmanje 15 ECTS, najviše 30 ECTS bodova.

 

Akademski naziv: Doktor/Doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologije

 

Tko može upisati studij?

Za prijavu na studij odgovarajući preduvjet je:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugih diplomskih studija** u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i sveučilišni preddiplomski studij,
 • završen sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije ili drugih dodiplomskih studija* u Republici Hrvatskoj na temelju studijskih programa započetih prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03),
 • stečen akademski stupanj "magistar znanosti", "magistar specijalist" ili odslušan poslijediplomski znanstveni/specijalistički studij iz psihologije ili drugih znanstvenih polja** s položenim svim propisanim predmetima,
 • prosjek ocjena na studiju najmanje 3,5.

* Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata Fakultet zadržava pravo odgode pokretanja studijskog programa do daljnjeg.

** Ako kandidati nisu završili diplomski, dodiplomski ili poslijediplomski znanstveni/specijalistički studij iz psihologije obavezni su položiti dva Razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji) kako bi stekli uvjete za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije.

 

Kvota za upis: 15 doktoranada

 

Kompetencije

Doktorand stječe kompetencije najviše razine (8.) prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO), a odnose se na kreiranje i vrednovanje novih činjenica u dijelu područja znanstvenih istraživanja što dovodi do pomicanja granica znanja. Također razvija socijalne vještine te samostalnost i odgovornost u radu.

Specifične i generičke vještine za koje se očekuje da će ih doktorand završetkom doktorskoga studija i izradom doktorske disertacije razviti jesu: 

  • vještine prikupljanja informacija (pretraživanje literature, kritičko čitanje i otkrivanje pristranosti, vještine intervjuiranja, konstrukcije mjernih instrumenata),
  • vještine planiranja i vođenja projekata (izrada nacrta znanstvenih istraživanja, organizacija provođenja istraživanja, pravovremeno otkrivanje potencijalnih problema, utvrđivanje potrebnih sredstava, vođenje istraživačkog tima),
  • poznavanje statistike i vještine zaključivanja (poznavanje rada na računalu i primjerenih programa, poznavanje statističkih analiza, vještina statističkog rasuđivanja, sposobnost izvođenja zaključaka na temelju kvantitativnih i kvalitativih podataka),

 

Nastavni plan i program:

 • Studijski program (primjenjuje se za doktorande upisane akad. god. 2012./2013. i akad god. 2014./2015.) možete pogledati ovdje.
 • Revidirani studijski program (primjenjuje se za doktorande upisane od akad. god. 2016./2017.) možete pogledati ovdje.