Etičke smjernice za objavljivanje u časopisu Psihologijske teme
 
Psihologijske teme pridržavaju se smjernica dobre prakse objavljenim u dokumentima, preporukama i smjernicama Odbora za izdavačku etiku (COPE-a - Committee on Publication Ethics, www.publicationethics.org) te Helsinške deklaracije o ljudskim pravima (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/). U slučaju potrebe, časopis će poduzeti mjere u skladu s navedenim smjernicama i preporukama.

Pridržavanje standarda etičkoga ponašanja očekuje se od svih uključenih u objavljivanje časopisa Psihologijske teme: urednika i članova uredništva, recenzenata i autora.