Etičke smjernice za objavljivanje u časopisu Psihologijske teme
 
Psihologijske teme pridržavaju se smjernica dobre prakse objavljenim u dokumentima, preporukama i smjernicama Odbora za izdavačku etiku (COPE-a - Committee on Publication Ethics, www.publicationethics.org). U slučaju potrebe, časopis će poduzeti mjere u skladu s navedenim smjernicama i preporukama. 
 
Pridržavanje standarda etičkoga ponašanja očekuje se od svih uključenih u objavljivanje časopisa Psihologijske teme: urednika i članova uredništva, recenzenata i autora.