Susanj Z photo web

Izvodi nastavu iz Organizacijske psihologije, Organizacijskog razvoja i Psihologije rukovođenja. Provodio je istraživanja u području radne motivacije, rukovođenja, stavova prema radu i organizaciji, organizacijske klime i kulture te poduzetničkog ponašanja, a u posljednje se vrijeme bavi istraživanjem odrednica i učinaka organizacijske pravednosti. Planira provoditi istraživanja s ciljem otkrivanja mehanizama koji su u podlozi reakcija na doživljenu nepravednost te kognitivnih, afektivnih i ponašajnih ishoda nepravednog tretmana. Istraživanja se planiraju provoditi u akademskom (studenti) i organizacijskom kontekstu (zaposlenici u uslužnim djelatnostima). Na studentskoj će se populaciji nastojati otkriti učinci nepravednog tretmana od strane profesora i kolega na mentalno zdravlje i akademsko postignuće. Također, longitudinalno će se nastojati ispitati mehanizmi u podlozi efekata (ne)pravednog tretmana. U području uslužne djelatnosti nastojat će se ispitati učinci organizacijske (ne)pravednosti na radnu angažiranost, emocionalni rad, psihološku osnaženost te poželjna i nepoželjna organizacijska ponašanja zaposlenika. Ovi će se specifični ishodi promatrati i s obzirom na različite izvore doživljaja nepravednosti: organizaciju, neposrednog rukovoditelja, suradnike ili klijente.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1056