Taksic V photo wweb

Umirovljeni profesor (od 1.10.2019. g.) u počasnom zvanju profesora emeritusa Sveučilišta u Rijeci. Gostujući je nastavnik na različitim sveučilištima u Europi, Americi i Aziji. U četiri mandata bio je prodekan za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju. Objavio je 80-ak članaka u recenziranim časopisima i knjigama, a sudjelovao na 80a-k međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Suosnivač je i tajnik Međunarodnog društva emocionalne inteligencije (International Society in Emotional Intelligence).

Voditelj nekoliko projekata: Razvoj i kroskulturalna provjera konstrukta emocionalne inteligencije koje je financiralo MZOŠ i EU FP6 Projekta Mobile base game learning, kao i bilateralnog međunarodnog projekta The role of emotional intellignce in positive psychology u suradnji sa Sveučilištem Ljubljana (Slovenija) i bilateralnog međunarodnog projekta The Development and Validation of Measures of Emotional Intelligence in Chinese and Croatian Settings sa Hangzhou Sveučilištem (Kina). 

Najviše se bavi konstrukcijom i međukulturalnom validacijom psihologijskih mjernih instrumenata u području emocionalne inteligencije.

Osobni portfelj na portalu Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/86