Zauhar V photo web

Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja kognitivne i eksperimentalne psihologije. Trenutno je suradnica na projektima Metakognitivni procesi u učenju i zaključivanju (Potpore Sveučilišta u Rijeci; voditelj: izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski) i Spoznajni i emocionalni aspekt slušanja glazbe u glazbeno-pedagoškom kontekstu (Institucionalni znanstveni projekt Muzičke akademije u Puli; voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin). Sudjelovala je kao suradnica na znanstvenim projektima Metacognition in category learning, thinking and comprehension (Hrvatska zaklada za znanost, voditelj: prof. dr. sc. Dražen Domijan) te Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja (Potpore Sveučilišta u Rijeci; prof. dr. sc. Dražen Domijan).

U domeni metakognicije istražuje metakognitivno nadgledanje kategorijalnog učenja i kategorizacije, zaključivanja i rješavanja problema. Istražuje čimbenike koji utječu na brzinu, točnost i nadgledanje stjecanja znanja o kategorijama te na mogućnost generalizacije naučenog. Istražuje znakove temeljem kojih ispitanici odabiru odgovore i formiraju metakognitivne procjene. Takvim istraživanjima odgovara se na pitanja o mogućnostima točnog nadgledanja procesa učenja, zaključivanja i rješavanja problema.

U domeni psihologije glazbe istražuje pamćenje notnog teksta kod glazbenika različitih razina obrazovanja. Takva istraživanja utvrđuju ulogu aspekata glazbenog djela (npr. formalna struktura, tehnička zahtjevnost, izražajnost) u procesima vježbanja, učenja i izvođenja napamet. Istražuje i glazbene preferencije, funkcije i navike slušanja glazbe.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1961

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?hl=en&user=n_UtdRoAAAAJ