Mohoric T photo web

Sudjeluje u nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije, na kolegijima iz područja metodologije (Psihometrija i Teorije mjerenja) te Inteligencije. Trenutno je aktivna na dva projekta koje financira Sveučilište u Rijeci (Konstrukcija upitnika za procjenu emocionalne kompetencije djece; voditeljica projekta te Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju povišene tjelesne težine i pretilosti u adolescenciji; suradnica na projektu).

Zainteresirana je za područje emocionalne inteligencije i kompetencije. Posebno je zanima razvoj i mjerenje razumijevanja emocija i upravljanja emocijama (emocionalna regulacija), kod djece i adolescenata. Također je zanima razvoj instrumenata iz područja emocionalne kompetentnosti (upitnika i testova) te kros-kulturalna validacija instrumenata. Sudjelovala je u nekoliko istraživanja koja su se bavila kros-kulturalnom provjerom instrumenata.

Zanima je odnos emocionalne kompletnosti i različitih kriterijskih varijabli (npr. empatije, depresivnosti i anksioznosti kod djece, školskog uspjeha) te posebno uloga emocionalne regulacije u zdravstvenim ishodima (npr. navikama hranjenja, razvoju pretilosti).

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/990

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=5aglGHcAAAAJ&hl=en