Martinac Dorcic T photo web veca

 

Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja razvojne psihologije te poučavanja učenika s teškoćama u razvoju. Trenutno je uključena u projekt: Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza (projekt prijavljen za Potporu Sveučilišta u Rijeci; suradnik na projektu; voditelj: prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević).

U sklopu navedenog projekta ispitivat će se uloga specifičnih zaštitnih i rizičnih čimbenika u objašnjenju kvalitete emocionalne prilagodbe, prvenstveno depresivnih i anksioznih simptoma, tijekom normativnih životnih prijelaza (prijelaz u srednju školu, na studij i na tržište rada). Također ispitat će se i odnos stupnja ostvarenosti identiteta i emocionalne prilagodbe u odnosu na dostignute kriterije odraslosti. S obzirom na značajnu ulogu koju društvene mreže imaju u današnjem životu mladih, provjerit će se i njihov doprinos izraženosti anksioznih i depresivnih simptoma. Istraživanja koja će se provoditi kroz trenutni projekt nastavak su rada na prethodnim projektima: Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata (Potpore Sveučilišta u Rijeci; suradnik na projektu; voditelj: prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević) te Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije (Potpore Sveučilišta u Rijeci; suradnik na projektu; voditelj: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah).

Osim toga, njeni znanstveni interesi su usmjereni i na ulogu IKT-a u različitim aspektima funkcioniranja kod djece i mladih.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/portfelj/1012

Profil na google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=5H8o2i0AAAAJ&hl=hr