Kolic Vehovec S photo web

Nositeljica je kolegija iz područja edukacijske psihologije. Voditeljica je projekta Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina (Potpore Sveučilišta u Rijeci). Bila je voditeljica tima Filozofskog fakulteta u Rijeci kao partnera na projektu eConfidence: Uvjerenost u promjene ponašanja putem ozbiljnih igara (financiranog od Europske komisije u okviru programa Obzor 2020). Također, bila je ključni istraživač na projektu Znanstveno istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole (financiranog od strane CARNET-a).

U sklopu navedenih projekata bavi se istraživanjima odrednica uspješnosti u učenju na različitim uzrastima (od osnovne škole do fakulteta), u različitim domenama (čitanje, STEM područje) i okruženjima (u učionici, pomoću IKT alata). (Meta)kognitivne odrednice uključuju kognitivne i metakognitivne strategije, afektivne se odnose na doživljene akademske emocije, a motivacijske na interes, percipiranu vrijednost sadržaja, osobne kompetencije i kontrole te akademske ciljeve. Ispituje se i učinak različitih načina poučavanja (npr. individualno i suradničko učenje) na ishode učenja te afektivne i motivacijske ishode. U istraživanjima se koriste metode samoprocjena, kao i eksperimentalne metode.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1452

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=oNm7zD8AAAAJ&hl=hr