Pletikosic Toncic Sanda photo

Sanda Pletikosić Tončić u nastavi radi na kolegijima iz područja biološke psihologije (Biološke osnove ponašanja i doživljavanja, Biološka psihologija, Funkcionalna organizacija kore mozga, Neuroznanost i obrazovanje). Kao suradnik sudjeluje na projektu Kognitivno-afektivne i ponašajne odrednice sindroma iritabilnoga crijeva (voditeljica prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić; potpora Sveučilišta u Rijeci: uniri-drustv-18-62).

U okviru projekta bavi se istraživanjem različitih determinanti zdravstvenih ishoda kod oboljelih od sindroma iritabilnoga crijeva, specifično kvalitete života i težine simptoma. Pri tome su istraživačka pitanja usmjerena na otkrivanje povezanosti svakodnevnog stresa i raspoloženja s težinom simptoma na dnevnoj razini, na ispitivanje uloge različitih aspekata anksioznosti, depresivnosti te crta ličnosti u narušavanju kvalitete života oboljelih osoba, na istraživanje povezanosti bioloških markera poput fekalnog kalprotektina s kvalitetom života i težinom simptoma, na otkrivanje odnosa interocepcije, anksioznosti i zdravstvenih ishoda te na testiranje nekih aspekata pažnje kod oboljelih osoba i njihovog odnosa s ponašanjima izbjegavanja i kontrole, kvalitetom života i anksioznošću. U istraživanjima koje provodi koriste se različite vrste nacrta, od korelacijskih i prospektivnih do eksperimentalnih, a također se osim mjera samoprocjene koriste i kognitivni zadaci te fiziološke mjere i neki biološki markeri.

Također kao suradnik sudjeluje u međunarodnom kolaborativnom projektu Računalna psihosomatska medicina temeljena na prediktivnom kodiranju: temeljno istraživanje sindroma iritabilnoga crijeva koji se izvodi u suradnji s Nagoya Sveučilištem iz Japana (voditelj projekta prof.dr.sc. Hideki Ohira). Cilj je projekta provjera modela prediktivnog kodiranja pomoću zadatka donošenja odluke i to na osobama koje boluju od sindroma iritabilnoga crijeva te usporednoj skupini zdravih osoba.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/868

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=Pky7MwwAAAAJ&hl=hr