Pahljina Reinic R photo web

Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima iz područja edukacijske psihologije, psihologije kreativnosti i metodike poučavanja psihologije. Trenutno je uključena u dva projekta: Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina i Učiteljska uvjerenja kao odrednice samoregulacije i kreativnosti učenika u STEM području obrazovanja (Potpore Sveučilišta u Rijeci).

Istraživanja u kojima sudjeluje usmjerena su na ispitivanje osobnih i situacijskih odrednica motivacije za učenje i samoreguliranog učenja. Prvenstveno se bavi istraživanjem motivacije za postignućem i odnosa između motivacije, emocija i učenja (npr. ispituju se odnosi između ciljnih orijentacija i emocija povezanih s aktivnostima i ishodima učenja uključujući njihove skupne i posredujuće učinke na postignuće u učenju). Od specifičnih tema unutar navedenog istraživačkog područja ispituje strategije samoregulacije motivacije te metakogniciju i konceptualnu promjenu u učenju i poučavanju. Također se bavi istraživanjima koja ispituju na koji način uvjerenja nastavnika i njihovi pristupi poučavanju, kao i obrazovne strategije i intervencije poput uvođenja i korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u procesima učenja i poučavanja, utječu na motivaciju i postignuće učenika.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1141

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=dovgXMsAAAAJ