Anic P photo web

Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja metodologije i statistike. Trenutno je uključena u projekt: Modeli psihološke dobrobiti: Odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće (Potpore Sveučilišta u Rijeci; suradnik na projektu; voditelj: prof. dr. sc. Ingrid Brdar).

U sklopu navedenog projekta bavi se istraživanjima faktora koji pridonose psihološkoj dobrobiti, kao što su životni ciljevi i aktivnosti u slobodnom vremenu. Aktivnosti kojima se ljudi bave u slobodnom vremenu stvar su osobnog izbora i nad njima pojedinac ima puno veću kontrolu. Upravo zato, kroz njih je moguće lakše zadovoljiti psihološke potrebe, ostvariti svoje potencijale i na taj način povećati psihološku dobrobit. U sklopu navedenog, zanimaju je motivi za bavljenje slobodnim aktivnostima te ishodi koji proizlaze iz različitih načina provođenja slobodnog vremena. U istraživanjima koristi mjere samoprocjene te uzorkovanje iskustava.

Portfelj Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/925