FFRI psihologija WebBanner 036

 

Opširnije o časopisu ...

Svoj je časopis na prijedlog Branka Sremeca Odsjek počeo objavljivati 1992. godine pod nazivom Godišnjak Zavoda za psihologiju.

Godine 1997. časopis počinje izlaziti pod novim nazivom Psihologijske teme. Uz redovite, od 2006. godine se na prijedlog Igora Karduma počinju objavljivati i tematski brojevi časopisa na engleskom jeziku pod nazivom Psychological Topics, u kojima svoje radove objavljuju ugledni strani autori, a časopis se citira u renomiranim svjetskim bazama. Od 1992. godine časopis izlazi redovito svake godine najprije jedan broj godišnje, od 2005. godine kao dvobroj, a od 2011. godine kao trobroj.

FFRI psihologija WebBanner 032

Od te davne 1992. godine funkciju glavnog urednika obnašali su redom sljedeći članovi Odsjeka: Branko Sremec (1992.-1993.), Igor Kardum (1994.-1996.), Jasna Hudek-Knežević (1997.-2000.), Svjetlana Kolić-Vehovec (2001.-2005.), Ingrid Brdar (2006.-2010.), Alessandra Pokrajac-Bulian (2011.-2014.), Barbara Kalebić Maglica (2015.-2020.) i Tamara Mohorić (2021.-...).

Gostujući urednici tematskih brojeva bili su: Igor Kardum (2006., 2013., 2016., 2017., 2021.), Jasna Hudek-Knežević (2006., 2016., 2017., 2021.), Asmir Gračanin (2006., 2013.), Mladenka Tkalčić (2007., 2018.), Alessandra Pokrajac-Bulian (2008., 2018.), Ingrid Brdar (2009.), Ivanka Živčić-Bećirević (2010.), Vladimir Takšić (2011., 2020.), Nada Krapić (2012.), Domagoj Švegar (2013.), Svjetlana Kolić-Vehovec (2014.), Barbara Rončević Zubković (2014.), Sanja Smojver-Ažić (2015.), Igor Bajšanski (2019.), Tamara Mohorić (2020.) i John Pellitteri (2020.).

Psihologijske teme izlaze tri puta godišnje u travnju, srpnju i prosincu tekuće godine. Primaju se isključivo neobjavljeni radovi koji se prihvaćaju za objavljivanje nakon dvije nezavisne pozitivne recenzije. Prvi je broj časopisa tematski u kojemu su radovi pisani isključivo na engleskom jeziku, a preostala su dva opća broja na hrvatskom i engleskom jeziku koji se preferira.

Časopis objavljuje izvorne znastvene radove, pregledne članke i kratka izvješća. Sažeci radova su prevodeni na dva svjetska jezika (engleski i španjolski).

 

DOI časopisa: 10.31820/pt

 

Glavna i odgovorna urednica:

Tamara Mohorić
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
  tmohoric@ffri.uniri.hr
   051/265-774 

UREDNIŠTVO:

Savjetnica glavne urednice:

Barbara Kalebić Maglica
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
  barbarakm@ffri.uniri.hr
   051/265-772  

Izvršna urednica:

  •  Barbara Rončević Zubković, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
        barbararz@ffri.uniri.hr  

Članovi uredništva:

Petra Anić, Igor Bajšanski, Tamara Martinac Dorčić, Sanda Pletikosić Tončić, Valnea Žauhar – Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Adriana Baban - Babeş-Bolyai University (Romania),Lisa Di Blas - University of Trieste (Italy)Petar Milin - University of Birmingham (UK)Bo Molander - University of Umeå (Sweden)Hideki Ohira - Nagoya University (Japan)Dražen Prelec - Massachusetts Institute of Technology (USA)Todd K. Shackelford - Oakland University (USA)Ad Vingerhoets - Tilburg University (The Netherlands) i Virgil Zeigler-Hill - Oakland University (USA) 

Tajnica uredništva:

Grafička urednica:

Lektorice:

  • Ivana Nežić (hrvatski jezik)
  • Vedrana Baumgartner (engleski jezik)  

Dizajn ovitka:

  • Ingrid Brdar (2006.-2013.)
  • Ivan Vranjić (2014.-...)