OBAVIJEST

 o održavanju obrane diplomskoga rada

Psihološke karakteristike pacijenata sa srčanim zatajenjem tijekom Covid-19 pandemije“

studentice Katje Đurić

Obrana će se održati 26. rujna 2022. (ponedjeljak) u 13,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, mentorica,

doc. dr. sc. Miljana Kukić, predsjednica,

doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.