O B A V I J E S T

Javna obrana doktorske disertacije doktorandice MATEJE MARIĆ održat će se ONLINE u petak, 4. ožujka 2022. g., s početkom u 14.00 sati.

Obrana će biti održana pred sljedećim Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije:

  1. izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), predsjednik
  2. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), članica
  3. prof. dr. sc. Pavle Valerjev (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), član

Tema doktorske disertacije: Neurodynamic Models of Top-Down Effects on Visual Perception / Neurodinamički model silaznih procesa u vidnoj percepciji

Mentor: prof. dr. sc. Dražen Domijan (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet) 

Online obrana doktorske disertacije održat će se putem platforme ZOOM.

Podaci za pristup online obrani doktorske disertacije: 

https://zoom.us/j/93145224910?pwd=OVNTa1JYU01ZMTVHV2Z2VEhsdytEZz09

Napomene: 

  • Molimo sve zainteresirane da  obrani doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice nekoliko minuta prije početka (dakle, nekoliko minuta prije 14.00 sati).
  • Nakon što  obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane doktorske disertacije.