OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„ULOGA USAMLJENOSTI I EMOCIONALNE REGULACIJE U OBJAŠNJENJU PROBLEMATIČNE UPOTREBE INTERNETA I MENTALNOG ZDRAVLJA

 studentice samante smoković

 Obrana će se održati 17. prosinca 2021. (petak) u 10,30 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

 doc. dr. sc. Tamara Mohorić, mentorica,

prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predsjednica,

izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, članica.