OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Akademski optimizam u predikciji radne angažiranosti, akademskog uspjeha i zadovoljstva studijem

studentice morene šuran

Obrana će se održati 29. rujna 2020. (utorak) u 14,00 sati

u predavaonici br. 405 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

  • doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, mentorica,
  • prof. dr. sc. Zoran Sušanj, predsjednik,
  • izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, članica.