OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU OBRANE DIPLOMSKOGA RADA

„Radna samoefikasnost i karijerna adaptabilnost kao prediktori buduće percipirane zapošljivosti studenata“

 studenta matije VRŠIća

Obrana će se održati 29. rujna 2020. (utorak) u 12,00 sati

u predavaonici br. 348 na Filozofskom fakultetu u Rijeci

pred sljedećim povjerenstvom:

  •  prof. dr. sc. Zoran Sušanj, mentor,
  • prof. dr. sc. Nada Krapić, predsjednica,
  • doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica.