IZBORNE AKTIVNOSTI IZVAN STUDIJSKOGA PROGRAMA

Prema preporuci Sveučilišta u Rijeci o priznavanju i vrednovanju kompetencija stečenih izvan studijskoga programa Odsjek za psihologiju, kroz izmjene i dopune studijskih programa, omogućio je studentima da postojeće izborne predmete predviđene studijskim programom zamijene aktivnostima formalnog, neformalnog i informalnog učenja u kojima se stječu dodatne kompetencije i to:

  • na preddiplomskom studiju psihologije u IV., V. i VI. semestru, po 3 ECTS boda odnosno 9 ECTS bodova sveukupno,
  • na diplomskom studiju psihologije u III. i IV. semestru, po 3 ECTS boda odnosno 6 ECTS boda sveukupno.

Dokumenti:

Hodogram prijave na izborne aktivnosti izvan studijskoga programa

Popis izbornih aktivnosti izvan studijskoga programa

OBRAZAC A.  - Obrazac za prijavu izborne aktivnosti izvan studijskoga programa

OBRAZAC B. - Obrazac za izvještaj o provedenoj izbornoj aktivnosti izvan studijskoga programa