Krapic n photo web 2

Održava nastavu na kolegijima iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije – Uvod u psihologiju rada, Psihologija rada, Psihologija upravljanja ljudskim potencijalima, Psihologija u marketingu te na kolegijima Povijest psihologije i Psihologijski pravci i sustavi.

Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata, a trenutno je kao suradnik uključena u rad projekta pod nazivom Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu, koji se realizira potporom Sveučilišta u Rijeci.

U okviru dosadašnjih projekata najviše se bavila područjem psihologije rada, nastojeći povezati kontekst radne okoline i obilježja pojedinca s različitim adaptacijskim, osobito zdravstvenim ishodima. Među dominantnim temama nalaze se i problematika stresa na radu, suočavanja i sagorijevanja, a dio radova bavi se razvojem pojedinca te mjerenjem ličnosti.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/686

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=kVrfyRoAAAAJ&hl=hr