Tkalcic M photo web

Od 1988. godine Mladenka Tkalčić radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Voditeljica je obaveznog predmeta Biološka psihologija, te izbornih predmeta Odabrana poglavlja iz biološke psihologije, Odabrana poglavlja iz neuropsihologije, Funkcionalna organizacija kore mozga, Uvod u psihologiju, te Neuroznanost i obrazovanje.

Voditeljica je projekta Kognitivno-afektivne i ponašajne odrednice sindroma iritabilnoga crijeva (Potpora Sveučilišta u Rijeci: uniri-drustv-18-62).

U okviru projekta bavi se istraživanjem različitih kognitivno-afektivnih (raspoloženje, anksioznost, percepcija bolesti, pažnja i izvršne funkcije) i ponašajnih (suočavanje s bolesti) odrednica zdravstvenih ishoda (kvaliteta života i težina simptoma) kod oboljelih od sindroma iritabilnoga crijeva. Neki od specifičnih istraživačkih problema odnose se na: ispitivanje intraindividualne povezanosti raspoloženja, stresa i težine simptoma; ispitivanje odnosa različitih aspekata anksioznosti (anksioznost kao crta, anksiozna osjetljivost, anksiozne misli i visceralna anksioznost) i raspoloženja (depresivnost, negativno i pozitivno raspoloženje) s kvalitetom života; ispitivanje odnosa različitih aspekata anksioznosti i svijesti o vlastitom tijelu, obrascima pažnje i uratkom na kognitivnim zadacima. U istraživanjima se koriste različite vrste nacrta, od korelacijskih i prospektivnih do eksperimentalnih.

Suradnica je na međunarodnom kolaborativnom projektu „Računalna psihosomatska medicina temeljena na prediktivnom kodiranju: temeljno istraživanje sindroma iritabilnoga crijeva“ čiji je cilj provjera modela prediktivnog kodiranja putem provedbe zadataka donošenja odluka s pacijentima sa sindromom iritabilnoga crijeva i zdravim osobama. Projekt se izvodi u suradnji s istraživačima s Nagoya Sveučilišta u Japanu (voditelj projekta je prof. Hideki Ohira).

Drugo istraživačko područje odnosi se na ispitivanje i usporedbu kognitivnog i svakodnevnog funkcioniranja osoba oboljelih od različitih vrsta demencija (Alzheimerova bolest, vaskularna demencija, fronto-temporalna demencija i druge) i zdravih starijih osoba.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/portfelj/828

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=CEE_-88AAAAJ&hl=hr