DSC 7833

Umirovljena profesorica (od 1.10.2021. g.). Bila je nositeljica nekoliko kolegija iz područja socijalne i zdravstvene psihologije. Suradnica je na projektu Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu (Potpore Sveučilišta u Rijeci, voditelj projekta prof. dr. sc. Igor Kardum).

U svojim se istraživanjima bavila stresom i suočavanjem sa stresom, efektima različitih osobina ličnosti, stresa i socijalnih procesa na subjektivne i objektivne zdravstvene ishode (npr. tjelesni simptomi, kronične bolesti, aspekti ma mentalnog zdravlja) te mehanizmima djelovanja stresa na zdravlje. Tema njezinih istraživanja je i područje sličnosti i različitosti romantičnih partnera te efektima sličnosti i različitosti na zadovoljstvo vezom. U okviru tekućeg znanstvenog projekta istražuje efekte crta ličnosti na na odabir partnera, strategijama zadržavanja partnera te preotimanje partnera.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/866

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=GxhdR_MAAAAJ&hl=hr