Brdar I photo web

Umirovljena profesorica (od 1.10.2022. g.). Sudjelovala u nastavi kolegija Psihologija komunikacije, Pozitivna psihologija, Psihologijska statistika i Multivarijatna statistika. Istražuje psihološku dobrobit i poimanje sreće te njihove odrednice i kros-kulturne razlike. Istraživala je i druga područja, kao što su dobrobit i ljudske snage, odnos između ekstrinzičnih i intrinzičnih životnih ciljeva i dobrobiti, humor, suočavanje s neuspjehom u školi, socijalna kompetentnost i neverbalna komunikacija.

Sudjeluje u međunarodnom projektu Horizon 2020 “Mental Health promotion of cobot Workers in Industry 4.0”, u kojem se istražuje mentalno zdravlje radnika koji rade s kolaborativnim robotima. Cilj je projektirati prototip kolaborativnog robota koji povećava dobrobit radnika i predložiti smjernice za oblikovanje prikladne radne okoline koja će voditi računa o mentalnom i fizičkom zdravlju radnika.

Voditeljica je projekta Sveučilišta u Rijeci “Psihološka dobrobit: odrednice, modeli i kros-kulturni aspekti sreće” i su-voditeljica međunarodnoh projekta Eudaimonic and Hedonic Happiness Investigation”. U ovim se projektima istražuje poimanje i kontekstualiziranje sreće, smisla u životu, životnih ciljeva i pozitivnih emocija u različitim kulturama, kao i odrednica psihološke dobrobiti. Istraživanja uključuju mješoviti istraživački pristup koji uključuje kvantitativne i kvalitativne metode, a provodi se u dvadesetak država iz cijelog svijeta.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1646

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.com/citations?user=Sjutg1UAAAAJ&hl=en&oi=ao