Kardum I photo web

Voditelj je kolegija iz područja psihologije ličnosti, evolucijske psihologije, emocija i motivacije. Trenutno je suradnik na projektu Identificiranje biološki važnih osobina ličnosti kroz neverbalnu komunikaciju i autonomnu aktivaciju (Potpore Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače, voditelj projekta doc. dr. sc. Asmir Gračanin). Kao voditelj prijavio je projekt Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu (Potpore Sveučilišta u Rijeci).

U svojim se istraživanjima bavi efektima ličnosti u interpersonalnim odnosima, najviše kod romantičnih partnera. Ta istraživanja pokušavaju odgovoriti na pitanja kako osobine ličnosti utječu na odabir partnera, zadovoljstvo vezom, strategijama zadržavanja partnera, pokušajima preotimanja partnera i sl., kao i na to koliko su osobine ličnosti partnera slične/različite, koji mehanizmi dovode do te sličnosti/različitosti, mijenja li se ona tokom trajanja veze i kakve to ima posljedice na različite aspekte zadovoljstva vezom. Nadalje, bavi se odnosom između osobina ličnosti i različitih aspekata mentalnog i tjelesnog zdravlja, kao i različitim aspektima emocionalnog funkcioniranja, posebno prepoznavanjem emocionalnih izraza na licu. 

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/939

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=en&user=tUuaOl8AAAAJ