Bajsanski Igor

Nositelj je kolegija iz područja kognitivne psihologije i psihologije učenja. Bio je suradnik na nekoliko projekata iz područja kognitivne i edukacijske psihologije. Voditelj je projekta Sveučilišta u Rijeci Metakognitivni procesi u učenju i zaključivanju.

Bavi se eksperimentalnim istraživanjima metakognitivnih procesa, posebno procesa meta-rasuđivanja. U tim se istraživanjima koriste metodološki postupci razvijeni u područu meta-memorije za istraživanje procesa nadgledanja i regulacije misaonih procesa, kao što su zaključivanje i prosuđivanje. Primjenjuje se teorijski okvir metakognitivnog nadgledanja za istraživanje izvora i točnosti metakognitivnih procjena kod zadataka zaključivanja i prosuđivanja. Istražuje odrednice metakognitivnog procesiranja i u drugim domenama kognicije, kao što je kategorijalno učenje.

Ostala područja znanstvenog interesa uključuju individualne razlike u racionalnom mišljenju, jezičnu komunikaciju i glazbenu kogniciju.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1458

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=sWe7EFUAAAAJ