Domijan D photo web

Dražen Domijan se bavi teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima vidne percepcije, pažnje i kognicije. U teorijskom radu, razvija neuronske mreže i testira ih putem računalnih simulacija u programu MATLAB.Trenutno radi na modelima vidne selektivne pažnje, spacijalne percepcije i odnosa između percepcije i kognicije.

U prethodnim istraživanjima razvio je neuronske modele vidnog radnog pamćenja, vidne segmentacije, razdvajanja lika od pozadine, percepcije svjetline, percepcije brojnosti i razumijevanja pojmova. U eksperimentima koristi metodu mentalne kronometrije odnosno mjerenje vremena reakcije i točnosti odgovora ispitanika za ispitivanje različitih aspekata numeričke kognicije, utjelovljene ili utemeljene kognicije i metakognicije. Na primjer, istražuje kognitivne osnove razumijevanja prirodnih brojeva i računanja te problem utemeljenja simbola u percepciji. Također, istražuje odnos između brzine i točnosti rješavanja zadataka kategorizacije i subjektivne sigurnosti u točnost odgovora. Bio je voditelj četiri domaća i jednog međunarodnog znanstvenog projekta. Najznačajniji su projekti Modeliranje kognitivnih i neuronskih sustava i Metakognicija kod kategorijalnog učenja, mišljenja i jezika koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost te međunarodni projekt Understanding the role of dendrites in cortical information processing kojeg je financirala zaklada Bial iz Portugala.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1539

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=imshDfIAAAAJ&hl=en