Svegar D photo web

 Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja metodologije, statistike, emocija i motivacije. Trenutno je uključen u projekt: Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu (Potpore Sveučilišta u Rijeci; suradnik na projektu; voditelj: prof. dr. sc. Igor Kardum).

Autor je znanstvenih radova i knjiga iz različitih područja (emocije, kognitivna psihologija, percepcija, pamćenje, evolucijska psihologija, neuro-psihologija, zdravlje, ličnost, konflikti, metodologija web-istraživanja i drugo) pri čemu koristi različite metodološke pristupe (eksperiment, korelacijski nacrti, meta-analiza, sistematski pregled, studija slučaja, teorijske simulacije i slično).

Područje njegove znanstveno-istraživačke ekspertize su prepoznavanje i izražavanje emocija, s izrazima lica kao najužom specijalizacijom. Znanstvenom radu pristupa s aspekta kognitivne i evolucijske perspektive, kroz istraživanja bazirana primarno na bihevioralnim eksperimentima fokusiranim na procesiranje emocionalnog sadržaja. U recentnim istraživanjima ustanovio je da muškarci s poviješću seksualnog nasilja prema partnerici imaju izraženu sposobnost prepoznavanja izraza gađenja na ženskim licima. Aktualnim istraživanjima nastoji elaborirati taj nalaz te među ostalim provjeriti utječe li manipulacija emocionalnom facijalnom ekspresijom na atribuciju nevjere, što je plauzibilno objašnjenje navedenog nalaza. Osim toga, istraživanje emocije zavisti također je jedno od područja znanstvenog interesa kojim se planira baviti narednih godina.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/764