Roncevic Zubkovic B photo web

Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja psihologije obrazovanja i školske psihologije. Područja znanstvenog interesa uključuju samoregulirano učenje i upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju. Trenutno je uključena u dva projekta Sveučilišta u Rijeci, kao suradnica: Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupinama (voditeljica: prof.dr.sc. Svjetlana Kolić-Vehovec Odsjek za psihologiju FFRI) i Sustav temeljen na znanju kao potpora učenju učenika s disleksijom (voditeljica: doc.dr.sc. Sanja Čandrlić, Odjel za informatiku UNIRI).

U okviru prvog projekta bavi se istraživanjima različitih odrednica uspješnosti u učenju na različitim obrazovnim razinama, polazeći primarno iz okvira teorije samoreguliranog učenja. U istraživanjima se usmjerava primarno na učinke motivacijskih i metakognitivnih čimbenika na uspješnost učenja učenika i studenata. Također, sudjeluje u provođenju istraživanja u kojima se ispituje i utjecaj okruženja (npr. individualno/suradničko učenje, učenje/poučavanje uz pomoć digitalnih tehnologija) na učenje. U okviru drugog projekta surađuje sa stručnjacima različitih područja (informacijske i komunikacijske znanosti, edukacijsko-rehabilitacijska znanost, logopedija) u razvoju računalnog sustava temeljenog na znanju za potporu poučavanju učenika s disleksijom.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/725

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=b_5eUHQAAAAJ&hl=en