Kalebic Maglica B photo web

Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja socijalne i zdravstvene psihologije. Trenutno je uključena u projekt pod nazivom Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu (Potpore Sveučilišta u Rijeci; suradnica na projektu; voditelj: prof. dr. sc. Igor Kardum).

U sklopu navedenog projekta bavi se istraživanjima odnosa osobina ličnosti i različitih socijalnih ponašanja, pri čemu je naglasak na povezivanju osobina ličnosti i stavova prema različitim stigmatiziranim skupinama (npr. Romima, osobama prekomjerne tjelesne težine, migrantima). Primjerice, ispituje se povezanost osobina ličnosti i stavova roditelja prema različitim stigmatiziranim skupinama sa stavovima djece, ispituje se efekt stereotipne prijetnje kod starijih osoba, efekt publike na pojedinca ovisno o njegovim osobinama ličnosti, slaganje između partnera u osobinama ličnosti i stavovima prema različitim stigmatiziranim skupinama, itd. U istraživanjima se osim korelacijskih, koriste i eksperimentalni nacrti.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1609

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=z0_E_bQAAAAJ&hl=hr