Gracanin Asmir photo web

Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja psihologije ličnosti i evolucijske psihologije. Trenutno je uključen u projekt: Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu (Potpore Sveučilišta u Rijeci; suradnik na projektu; voditelj: prof. dr. sc. Igor Kardum), a nedavno je završio s vođenjem projekta: Identificiranje biološki važnih osobina ličnosti kroz neverbalnu komunikaciju i autonomnu aktivaciju (Potpore Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače).

O istraživanjima: Zanima me odnos između ličnosti i socijalnog ponašanja, pri čemu su moja istraživanja temeljena ponajviše na evolucijskim hipotezama. Preciznije, usmjerena su na pitanja o tome kako različite osobine ličnosti utječu na naše ponašanje u kontekstu odabira i zadržavanja romantičnih partnera, prijatelja i suradnika. U tom smislu se u posljednje vrijeme najviše usmjeravam na dimenzije dominantnosti i prestiža, kao važne odrednice socijalnog ponašanja i ishoda vezanih uz dobrobit, poput raspoloženja, zadovoljstva vezom i tjelesnog zdravlja. Vezano s time, moja istraživanja se također bave različitim ishodima i korelatima habitualne regulacije emocija i drugih obilježja ličnosti vezanih uz emocionalne procese i neverbalnu komunikaciju. Posebice me zanima emocionalno plakanje i određeni pokreti i pozicije tijela, a u tom kontekstu istražujem i opće mehanizme i individualne razlike. U istraživanjima se usmjeravam na samo-procjene, na direktne mjere ponašanja i na (autonomnu) psihofiziologiju.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1835

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.hr/citations?user=zkzRljIAAAAJ&hl=hr