Pokrajac Bulia A photo web

Sudjeluje u nastavi na kolegijima iz područja kliničke psihologije. Od 2019. godine vodi projekt kojega podupire Sveučilište u Rijeci, pod naslovom: Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju povišene tjelesne težine i pretilosti u adolescenciji.

Bavi se istraživanjima pretilosti, slike tijela i različitih oblika poremećaja hranjenja. Istraživanja o debljini pokušavaju odgovoriti na pitanja o psihološkim teškoćama i kvaliteti života pretilih odraslih osoba, a u posljednjih nekoliko godina istraživanja problema pretilosti i poremećaja hranjenja usmjerena su na adolescente. Istraživanja se bave razumijevanjem motivacije za promjenom ponašanja i motivacije za vježbanjem, kod osoba različitoga stupnja pretilosti te različitih morbiditeta npr. dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Istraživanja na pretilim osobama usmjeravaju se na razumijevanje vjerovanja o uzrocima bolesti, tjeskobi zbog specifičnih zdravstvenih problema, te anksioznosti i depresivnosti. Također se bavi istraživanjima različitih poremećaja hranjenja, poremećaja prejedanja, simptoma restriktivnoga i bulimičnoga ponašanja u adolescenciji i ranoj odrasloj dobi te poremećajima hranjenja u sportaša. Istraživanja se provode u cilju provjeravanja pretpostavki o osobinama kao što su npr. perfekcionizam, emocionalna disregulacija, sram i krivnja u nastanku poremećaja u prejedanju. Značajan je smjer istraživanja razumijevanje negativne slike tijela, njenih različitih aspekata (npr. kognitivnog, afektivnog i ponašajnog) kod adolescenata različitoga stupnja uhranjenosti.

Osobni portfelj djelatnika Sveučilišta u Rijeci: https://portal.uniri.hr/Portfelj/1054

Profil na Google znalcu: https://scholar.google.com/citations?user=d6ilwWEAAAAJ&hl=en

Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/2187500,34869785