POPIS RECENZENATA U 2017. GODINI

 • Anić Petra 
 • Bajšanski Igor
 • Brković Irma
 • Bubić Andreja
 • Burić Irena
 • Čorkalo Biruški Dinka
 • Ćubela Adorić Vera
 • Damnjanović Katja
 • Dinić Bojana
 • Domijan Dražen
 • Gračanin Asmir
 • Ivanec Dragutin
 • Kalebić Maglica Barbara                  
 • Lauri Korajlija Anita
 • Martinac Dorčić Tamara
 • Pahljina-Reinić Rosanda
 • Parmač Kovačić Maja
 • Radišić Jelena
 • Rončević Zubković Barbara
 • Ručević Silvija
 • Smojver-Ažić Sanja
 • Šetić Mia
 • Šincek Daniela
 • Tatalović Vorkapić Sanja
 • Tkalčić Mladenka
 • Tončić Marko
 • Tonković Mirjana
 • Tošković Oliver
 • Valerjev Pavle
 • Velki Tena   
 • Vranić Andrea
 • Vrselja Ivana
 • Švegar Domagoj